علت ريشه ای !!!

نعل اسبی در روستايی خوب تعبيه نشد ،

و اسبی راهوار از مسير خارج شد ،

و جنگجويی سلحشور از اسب به زمين افتاد ،

و کشوری بی دفاع ماند ،

و جنگ مغلوبه شد ،

و کشوری به آرزوهايش دست نيافت.

                                                      بنجامين فرانکلين

/ 0 نظر / 2 بازدید