گزارش نويسی با کيفيت

  آموزش گزارش‌نويسي مهندسی   قسمت‌اول: مراحل آماده‌سازي گزارش  قسمت‌دوم: جمع‌آوري داده‌ها قسمت‌سوم: تحليل و مرتب‌سازي داده‌ها .........  قسمت سي‌ام: بازبيني‌گزارش - 2   Hints on Technical Report Writing   http://cob.isu.edu/cis300/reportWriting.htm   ۱  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

END گردهمايی خدايان مديريت

http://www.leadersinlondon.com   http://www.bsceventportfolio.com http://www.leading-minds.com JACK WELCH  http://www.ge.com RUDOLPH W. GIULIANI MICHAEL E. PORTER http://www.missouri.edu/~commwww/mjporter ALVIN TOFFLER  http://www.toffler.com FRANK MAGUIRE LESTER C. THUROW   http://www.lthurow.com ROBERT S. KAPLAN  http://www.bscol.com 
/ 0 نظر / 10 بازدید
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
8 پست
آذر 83
4 پست
آبان 83
7 پست
مهر 83
15 پست
شهریور 83
23 پست
مرداد 83
32 پست
تیر 83
20 پست
خرداد 83
18 پست
اسفند 82
15 پست
بهمن 82
11 پست
دی 82
15 پست
آذر 82
4 پست
آبان 82
2 پست
مهر 82
8 پست
شهریور 82
7 پست
مرداد 82
5 پست
تیر 82
2 پست
خرداد 82
8 پست
اسفند 81
10 پست
بهمن 81
17 پست
دی 81
2 پست
خرداد 81
1 پست