/ 1 نظر / 14 بازدید
شيوا

سلام. سايت خيلی خوبی داريد گرچه دسترسی به آرشيو به سختی صورت می‌پذيرد. در مورد مستند سازی سيستمهای ايزو آيا منبع فارسی وجود دارد؟ من نياز به روشهای جديد مستندسازی دارم. يعنی به جز فلوچارت و فلودياگرام و .. چه روشهای جديدی در مستند کردن سيستمها آمده؟ سرچهايی که کردم کمکی به من نکرد.