چرا بيل گيتس ثروتمندترين مرد جهان است


گزیده هايي از کتاب راهـي كـه در پيـش اسـت

- مقدمه انقلاب اطلاعاتي
بزودي روزي خواهد رسيد كه قادر خواهيد بود بدون ترك ميز كارتان بسياري از كارها را اداره كنيد. براي نمونه مي توانيد تجارت كنيد، تحصيل كنيد، و به كاوش فرهنگهاي متفاوت بپردازيد. اين ارتباط نقطه آغاز براي ورود به دنياي واسطه اي است. تجربيات و لذات مستقيم، شخصي و بي واسطه هستند و هيچكس به بهانه پيشرفت نميتواند تجربياتي مثل قدم زدن در جنگل، كوهنوردي و … را از شما بگيرد و يا از لذت آنها بكاهد. اما همه تجربيات مستقيم خوشايند و شگفت آور نيستند مثل صف بستن كه براي ما تجربه اي خوشايند بحساب نمي آيد و بواسطه شاهراه اطلاعاتي مي توانيم از تجربيات مستقيم ناخوشايند جلوگيري كنيم. اينك اينترنت منادي و پيشگام اين شاهراه اطلاعاتي است.

2- تفاوت ميان ابزارهاي فيزيكي و اطلاعاتي
بيشتر پيشرفتهاي بشر به واسطه اين حقيقت است كه همواره كسي ابزاري معتبر و قدرتمندتر ابداع كرده است. ابزارهاي فيزيكي به كارها سرعت مي بخشند و آدمي را از كار و كوشش سخت باز ميدارند (مثل گاوآهن و چرخ و بولدوزر) و در ضمن توانائيهاي فيزيكي كاربرانشان را افزايش ميدهد.
ولي ابزارهاي اطلاعاتي برخلاف ابزارهاي فيزيكي كه نيروي ماهيچه اي كاربران را افزايش ميدهند واسطه هاي نماديني هستند كه بيشتر نيروي تفكر و خلاقيت كاربرانشان را افزايش مي دهد. براي مثال مطالعه يك كتاب با تجربه اي واسطه و غيرمستقيم روبرو هستيم. با اينكه خواننده و نويسنده در يك مكان نيستند ولي خواننده از آنچه كه در ذهن نويسنده ميگذرد آگاه ميشود.
امروزه بخش عمده كارها مستلزم تصميم گيري و آگاهي است و در نتيجه ابزارهاي اطلاعاتي كانون تمركز مبتكرين و مخترعين هستند و اين تمركز در آينده به طرز چشمگيري افزايش خواهد يافت.

3- مقايسه چاپ و شاهراه اطلاعاتي
يكي از پديده هاي منحصر به فردي كه به تاريخ ارتباطات تاثير شگرفي برجاي گذاشت و آن را دگرگون ساخت حدود سال 1450 ميلادي بود و هنگامي بود كه يوهان گوتنبرگ حروف چاپ متحرك را اختراع كرد. اين پديده فرهنگ و تمدن غرب را براي هميشه دگرگون ساخت. دوسال طول كشيد تا كار حروف چيني نخستين انجيل گوتنبرگ به پايان برسد ولي پس از آن توانست نسخه هاي زيادي از آن را به چاپ برساند.
با آمدن چاپ همه چيز دگرگون شد و براي نخستين بار، دانش و افكار عمومي و تجربه ها ميتوانستند در قالبي قابل حمل و در دسترس همگان منتقل شوند. كم كم سواد به مهارتي مهم و گرانبها تبديل شد. پيش از اختراع گوتنبرگ تنها 30 هزار جلد كتاب در سرتاسر قاره اروپا وجود داشت، اما تا سال 1500 (يعني 50 سال بعد از اختراع چاپ) بيش از 9 ميليون جلد كتاب منتشر شد.
امروزه نيز شاهراه اطلاعاتي از ريشه و بنياد همانند ماشين چاپ گوتنبرگ در قرون وسطي، فرهنگ و تمدن ما را دگرگون خواهد كرد.

4- عصر اطلاعات چيست ؟
علت ناميدن اعصاري با نامهاي عصر آهن و عصر مفرغ در اين است كه اين دو ماده شيوه زيستن آدميان را در آنموقع تغيير داده اند. براساس نظريه هاي پژوهشگران، در عصر اطلاعات "نبرد آينده كشورها نه بر سر منابع طبيعي بلكه بر سر كنترل و تسلط بر منابع اطلاعاتي است" اما منظور از اطلاعات چيست ؟
چرا اطلاعات كه از بعد مادي قابل لمس نيست ولي روز به روز اهميت بيشتري پيدا ميكند ؟
انقلاب اطلاعات هم اكنون آغاز شده است و قيمت ارتباطات به همان شتاب قيمت سيستمها و محاسبات رايانه اي نزول خواهد كرد و آن هنگامي كه قيمت ارتباطات به اندازه كافي كاهش پيدا كند و با پيشرفتهاي تكنولوژيكي ديگر آميخته شود، شاهراه اطلاعاتي در اختيار همه خواهد بود و درست مثل الكتريسيته به همه جا گسترش خواهد يافت.
بنيادي ترين تفاوت بين اطلاعات امروز و اطلاعات آينده در اين است كه بيشتر آنها رقمي (Digitally) خواهند شد. هم اكنون فهرست كتب كتابخانه ها و خلاصه مقالات مجلات به صورت داده هاي الكترونيكي بر روي ديسكهاي فلاپي و CD ROM ها بررسي و ذخيره ميشوند. امروز همه مطبوعات بصورت الكترونيكي حروف چيني ميشوند و تنها براي سهولت در امر پخش، بر روي كاغذ چاپ ميشوند. اطلاعات الكترونيكي را ميتوان براي هميشه و يا هر مدت دلخواهي در پايگاه داده هاي رايانه أي ذخيره كرد. پايگاه داده ها بانكهاي عظيمي از داده ها هستند كه از طريق سرويسهاي فعال و آماده عمل در دسترس ميباشند و به محض ذخيره شدن اطلاعات رقمي ميتوان با استفاده از يك رايانه شخصي، بلافاصله آنها را فراخواني، مقايسه، و بازسازي كرد.

5- انقلاب محتوا :
بيش از 500 سال حجم بزرگي از دانش بشري و اطلاعات آدمي به صورت اسناد و مدارك كاغذي ذخيره و نگهداري شده است و هنگامي كه سخن از سند به ميان مي آيد احتمالا" برگهاي كاغذ به ذهن متبادر ميشوند. ولي نقل و انتقال اسناد كاغذي دشوار است و محدوديت هاي فراوان دارد. اسناد الكترونيكي پرمحتوا بر روي شاهراه اطلاعاتي قادر به انجام كارهائي خواهند بود كه از عهده هيچ تكه كاغذي بر نمي آيد و پخش اين اسناد بطرز چشمگيري ارزان و آسان خواهد بود. البته اين جايگزيني به سرعت نيست و زمان ميخواهد. كتاب و مجله هنوز نسبت به همتاي رقمي اش داراي مزاياي فراواني است. شما براي خواندن يك سند رقمي به يك ابزار اطلاعاتي مثل رايانه شخصي نياز داريد و حداقل تا دهه آينده مطالعه يك سند پياپي و طولاني روي صفحه نمايش رايانه، مانند مطالعه آن از روي كاغذ راحت نيست.
گذار از كتاب كاغذي به كتاب الكترونيكي تنها مرحله پاياني روندي است كه از هم اكنون آغاز شده است و در اين گذار ما مجبوريم بر معناي فعلي واژگان، نويسنده، ناشر، اداره، كلاس درس، و كتاب درسي تجديد نظر كنيم.
در ضمن جاسازي اطلاعات مكتوب بسيار دشوار است و پيداكردن بهترين اطلاعات درباره موضوعي ويژه تقريبا" غيرممكن است. براي گردآوري اطلاعاتي كه ميتوانيد پيدا كنيد بايد زمان زيادي صرف كنيد. ولي در مورد اسناد الكترونيكي بدين صورت نيست و قابليت بالائي در امكان انتخاب و جستجوي موضوعي به ما ميدهد.
از سوي ديگر در هنگام خريد كتاب كاغذي مقدار زيادي از بهاي كتاب بابت تهيه و پخش آن است. بايد درختان را قطع كرد، به شكل خمير در آورد و به كاغذ تبديل كرد و سپس كتاب مورد نظر بايد چاپ و صحافي شود. بيشتر ناشران روي چاپ نخست سرمايه گذاري كلان مي كنند. و آنچه در اين ميان براي ناشران مشكل آفرين است ريسك مالي چنين كاري است به اين معنا كه ممكن است هرگز همه نسخه ها فروش نرود و حتي درصورت فروش هم زمان زيادي براي برگشت سرمايه مورد نياز است. ولي براي شاهراه اطلاعاتي چنين دردسرهايي بيمورد است و با گذاشتن فقط يك نسخه از آن ميتوان امكان خواندن آن را به همه داد و ديگر ريسك سرمايه گذاري نداريم.

6- پيامدهاي شغلي
در طي دهه آينده مشاغل در سراسر جهان دگرگون خواهد شد و پهنه تجارت جهاني به كلي تغيير شكل خواهد داد. كار با نرم افزارها آسان تر خواهد شد و شركتها شبكه هايي را كه نه تنها در دسترس همه كارمندان بلكه با دنياي تهيه كنندگان، مشاوران، و مشتريان هم درارتباط باشند را مبناي سيستم عصبي سازمانشان قرار خواهند داد. نتيجه اين امر به شركتهاي كارآمدتر و كوچكتر منجر خواهد شد. بسياري از شركتهاي تجاري به تمركز زدائي دست خواهند زد و فعاليتهايشان را پراكنده خواهند كرد.
با همه اين احوالات كامپيوتر برخلاف انتظار مردم يك نوشداروي جهاني معجزه آسا نيست. اگر مديري بگويد كه بهتر است يك كامپيوتر بخرم چون دارم ضرر مي كنم، به او بايد گفته شود كه پيش از سرمايه گذاري راهبردش را مورد بازنگري قرار دهد.
قانون نخست اين است كه اتوماسيون اعمال شده در يك شركت كارآمد، بازده اش را افزايش ميدهد. دومين قانون اين است كه اين اتوماسيون اعمال شده در يك بنگاه ضررده، بازده را كاهش ميدهد. مديران همه شركتها، پيش از اقدام سريع براي تهيه و خريد جديدترين و كاملترين تجهيزات براي هر يك از كارمندانشان نخست يك گام به عقب برگردند و به اين مطالب فكر كنند :

v كه تمايل دارند شركتشان چگونه كار كند ؟
v فرآيندهاي بنيادي و ضروري و پايگاه داده هاي كليدي چيست ؟
v ايده آل ترين شرايط براي انتقال اطلاعات چيست ؟

/ 0 نظر / 2 بازدید