لغت نامه مهندسين در جلسات كارفرما

۱.      اين بستگي دارد به ...... يعني: جواب سوال شما را نمي دانم!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

2.      اين موضوع پس از روزها تحقيق و بررسي فهميده شد. يعني: اين موضوع را بطور تصادفي فهميدم!

3.      نحوه عمل دستگاه بسيار جالب است. يعني: دستگاه كار مي كند و اين براى ما تعجب انگيز است!

4.      كاملا انجام شده يعني: راجع به 10 درصد كار تنها برنامه ريزي شده !

5.      ما تصحيحاتي روي سيستم انجام داديم تا آن را ارتقا دهيم. يعني: تمام طراحي ما اشتباه بوده و ما از اول شروع كرده ايم!

6.      پروژه بدليل بعضى مشكلات ديده نشده، كمي از برنامه ريزي عقب است. يعنى: تاكنون روي پروژه ديگري كار مي كرديم!

7.      ما پيشگويي مي كنيم..... يعني: 90 درصد احتمال خطا مي رود!

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />8.      اين موضوع در مدارك علمي تعريف نشده. يعنى: تاكنون كسي از اعضا تيم پروژه به اين موضوع فكر نكرده است!

9.      پروژه طوري طراحي شده كه كاملا سيستم بدون نقص كار مي كند. يعني: هرگونه مشكلات بعدي ناشي از عملكرد غلط اپراتورها ست!

10.  تمام انتخاب اوليه به كنار گذاشته شد. يعني: تنها فردي كه اين موضوع را مي فهميد از تيم خارج شده است!

11.  كل كوشش ما براى اينست كه مشتري راضي شود. يعني: ما آنقدر از زمان بندي عقبيم كه هر چه كه به مشتري بدهيم راضي مي شود!

12. تحويل پروژه براى فصل آخر سال آينده پيش بيني شده است. يعني: كه تا آن زمان ما مي توانيم مقصر تاخير در اجراي پروژه را كسي از ميان تيم كارفرما پيدا كنيم!

13.  روي چند انتخاب بطور همزمان در حال كار هستيم. يعني: هنوز تصميم نگرفته ايم چه كنيم!

14.  تا چند دقيقه ديگر به اين موضوع مي رسيم. يعني: فراموشش كنيد، الان به اندازه كافي مشكل داريم!

15.  حالا ما آماده ايم صحبتهاي شما را بشنويم. يعني: شما هر چه مي خواهيد صحبت كنيد كه البته تاثيري در كاري كه ما انجام خواهيم داد ندارد!

16.  بعلت اهميت تئوري و عملي اين موضوع...... يعني: بعلت علاقه من به اين موضوع!

17. سه نمونه جهت مطالعه شما انتخاب شده و آورده     شده اند. يعني: طبيعتا بقيه نمونه ها واجد مشخصاتي كه شما بايد بعد از مطالعه به آن برسيد،‌ نبوده اند!

18.  بقيه نتايج در گزارش بعدي ارائه مي شود. يعني: بقيه نتايج را تا فشار نياوريد نخواهيم داد!

19.  ثابت شده كه .... يعني: من فكر مي كنم كه .....!

20.  اين صحبت شما تا اندازه اي صحيح است. يعني:از نظر من صحبت شما مطلقا غلط است!

21.  در اين مورد طبق استاندارد عمل خواهيم كرد. يعني: ازجزئيات كار اصلا اطلاع نداريد!

 

 

مهندسين در بيان ويژگيهاي دستگاههاي خود كلماتي ذكر  مي كنند، معني اين كلمات و عبارات را بدانيد:

 

Maintenance Free: چنانچه دستگاه خراب شد، بايد آن را دور بياندازيد!

Energy Saving: ويژگي اي كه در حالت قطعي برق به آن مي رسيد!

Rugged or Robust: آن قدر سنگين كه نمي توان آن را بلند كرد!

Light Weight: كمي سبك تر از Rugged!

All New:‌هيچ قطعه اي را با نوع قديمي اش نمي توان عوض كرد!

 

مهندسين چگونه كار مي كنند؟

 

1.       مهندسين الكترونيك كارهايشان را با "ظرفيت" بالا انجام مي دهند.

2.       مهندسين برق كارهايشان را با "توان" بالا انجام        مي دهند.

3.       مهندسين شيمي كارهايشان را با كمترين "انرژي فعال سازي" انجام مي دهند.

4.       مهندسين مكانيك كارهايشان را با "انرژي" كمتر و "بازدهي" بيشتر انجام مي دهند.

5.       مهندسين عمران كارهايشان را با "مقاومت" بيشتر انجام مي دهند.

6.       مهندسين نرم افزار كارهايشان را با "تكرار" بيشتر انجام مي دهند.

7.       مهندسين سخت افزار كارهايشان را با "سازگاري" بيشتر انجام مي دهند.

۸.    مهندسين شهر سازي كارهايشان را "چشم بسته" انجام مي دهند.

/ 0 نظر / 12 بازدید