پست های ارسال شده در فروردین سال 1383

کوتاه نوشته های يک دوست فرهيخته و انديشمند

ما آفتاب انديشه را                         به سرزمين عشق خوانده ايم تو كه هنوز "ارزش ها" را تعريف نكرده اي                                                        چطور ميخواهي ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

مديريت و توسعه سرمايه های انسانی

آکادمی توسعه منابع انسانی   مگا لينک مديريت و توسعه سرمايه های انسانی   مرکز يادگيری منابع انسانی    انجمن مديريت منابع انسانی http://www.opm.gov/Strategic_Management_of_Human_Capital/index.asp مديريت استراتژيک سرمايه های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

آنكس كه نداند و نداد كه نداند ... هيچوقتِ ديگه هم نخواهد دانست !!

                                                             آنكس كه بداند و بداند كه بدانداسب شرف از گنبد گردون بجهاند آنكس كه بداند و نداند كه بداندبيدار كنيدش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

مشكل چيست ؟

                    بند بر پاي نيست، بر جان و  دل است                                                       مشكل اندر مشكل اندر مشكل است                                                                                                      مولانا
/ 1 نظر / 6 بازدید

مهمترين دوره‌هاي تحول صنعت IT در يک بازه زماني ده ساله

مهمترين دوره‌هاي تحول صنعت IT در يک بازه زماني ده ساله خصوصيات دوره بازه زماني هرچيزي دات کامسريع و حريصمشکل Y2K رشد فوق‌العاده 2000 – ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید