رضايت و خشنودی مشتری

دستيابی به رضايت مشتری خارجی هر سازمان بدون رضايت مشتری داخلی امکان پذير نيست.
وفاداری مشتری ، خشنودی مشتری ، امکان تکرار کار با مشتری ، معرفی سازمان شما
توسط مشتری به مشتريان آينده و امکان ادامه حيات در دنيای کسب و کار فقط با
طراحی و استقرار يک سيستم مديريت کيفيت کارا و موثر ميسر است.35.gif

/ 1 نظر / 3 بازدید
مهدی زارع

اين موارد از اصلی ترين موضوعاتی است که مديران شرکتهای بزرگ برای رسيدن به آن تلاش می‌کنند. اما فکر می‌کنم در سالهای اخير آنها را در قالب سيستمهای مديريت ارتباط با مشتری يا CRM عرضه کرده اند که به طور کلی بر روند ارتباط شرکت با مشتریانش طبق استراتژی از پیش تعیین شده شرکت عمل می‌کند.