/ 1 نظر / 8 بازدید
علي مالك

قابل توجه استراتژيستهاي عزيز اولين كنفرانس مديريت استراتژيك در مردادماه سال جاري در تبريز برگزار ميشود.