/ 1 نظر / 6 بازدید
علي مالك

قابل توجه استراتژيستهاي عزيز اولين كنفرانس مديريت استراتژيك در مردادماه سال جاري در تبريز برگزار ميشود.