نزديك به 62 درصد كاركنان وزارت اقتصاد ايران تخصص ندارند


بدون شرح ........

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، 30/61 درصد كاركنان وزارت امور اقتصاد و دارايي ايران را فاقد تحصيلات تخصصي و كارشناسي اعلام كرد. به گزارش خبرنگار" پارس نيوز": و بر اساس گزارش عملكرد وزارت امور اقتصادي و دارايي كه توسط مركز پژوهش هاي مجلس تهيه شده است، بيشتر از 50 درصد كاركنان قلب اقتصادي و مالي ايران، تخصص لازم را از نظر سواد دانشگاهي ندارند. بر اساس اين گزارش، جمعا 7 معاونت 32 اداره كل و 7 دفتر در ستاد مركزي و 28 اداره كل استاني در وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه جمعا 20 هزار و 634 نفر كارمند نيز در آن فعاليت مي كنند. 3/65 درصد پرسنل اين وزارت خانه كمتر از 15 سال سابقه خدمتي دارند. در بين كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي ، در سال 80 ، مدرك تحصيلي 6 نفر دكترا و 471 نفر نيز كارشناسي ارشد بوده است. در اين وزارت خانه ، 70 هزار و 279 نفر مدرك كارشناسي و هزار و 698 نفر نيز مدرك فوق ديپلم دارند. تعداد كاركنان داراي مدرك ديپلم 8 هزار و 342 نفر و كمتر از ديپلم ، دو هزار و 231 نفر براورد شده است . مركز پژوهش هاي مجلس، در اين گزارش آورده است ؛ جوان بودن كاركنان وزارت امور اقتصاد و دارايي از لحاظ اشتغال و ايجاد فرصت هاي شغلي مطلوب است اما توجه به اين نكته كه 62 درصد كاركنان اين وزارت خانه ، تحصيلات دانشگاهي كمتر از ليسانس دارند، از عوامل مهم توفيق نداشتن اين وزارت خانه در اجراي ماموريت هاي محوله است منبع

/ 0 نظر / 2 بازدید