معادله رياضی کسب و کار در عصر اينترنت

كسب و كار الكترونيكی =  تجارت الكترونيكی + سيستمهای اطلاعاتی هوشمند + مديريت روابط با مشتری + مديريت شبكه تامين كنندگان + برنامه ريزی منابع شركت
                            [EB = EC + BI + CRM + SCM + ERP]
/ 1 نظر / 2 بازدید
علي قاضي زاده

جناب آقای همتی با سلام و احترام با توجه به استحضار می رساند جامعه مراکز تحقيق و توسعه در آذرماه ۱۳۸۲ اقدام به برگزاری همايش تحقيق و توسعه می نمايد که مديريت کيفيت يکی از زير محورهای همايش ميباشد بدين وسيله ازجنابعالی دعوت مي شود با شرکت و ارسال مقاله در همايش در هرچه پر بار کردن اين همايش سهيم باشيد آدرس وب سایت همایش www.iranrd.net ميباشد با سپاس قاضی زاده