Communication ، Collaboration ، Coordination


امروزه پارادايم 2C يعني Command & Control در مديريت پروژه ها جايش را به پارادايم 3C يعني Communication ، Collaboration ، Coordination داده است.
اين تحول در اثر استفاده صحيح از IT امكان پذير شده است.

يك پروژه بزرگ كه در عمل استفاده كاربردي از IT را ميسر ساخته است.


index284.jpg

/ 0 نظر / 2 بازدید