شرکتهای برتر


فروش ، خروجی نهايی هر کسب و کاری است.
اما شرکتهايی برتر از ديگران ميشوند که روی اين موارد بيشتر متمرکز شده و سرمايه گذاری کرده باشند :

رهبری سازمانی
مسئوليت اجتماعی
تفکر استراتژيک
دانش مشتری و بازار
خوشنودی مشتری و ارتباط با وی
اندازه گيری و آناليز عملکرد سازمان
توسعه سرمايه های انسانی
مديريت مبتنی بر فرآيند
نتايج کسب وکار

/ 1 نظر / 3 بازدید
a-bakhtiari

آقای همتی با عرض خسته نباشيد وبلاگ خوبی است.درخواست من از شما معرفی مقالات يا کتابهای فارسی در زمينه بازاريابی رابطه مند و ارتباط با مشتری است.مخصوصا مقالات فارسی در اينترنت.از آشنايی با شما خوشهالم