برنامه ريزي استراتژيك


برنامه ريزي استراتژيك، جهت گيري آينده، الگوي هاي آينده تصميمات امروز با توجه به پيامدها و مسائل فردا با در نظر گرفتن مسائل محيط بيروني و ارزيابي واقع بينانه از قوتها يا ضعفهاي داخلي است.
. استراتژي مدل و الگوي به جريان انداختن تصميمات است. مفهوم استراتژي زاييده فضاي رقابتي و محدوديت منابع است. استراتژي حاصل تفكر استراتژيك و از افتادن به روز مرگي در سازمان جلوگيـــري مي كند، استراتژي به درك فرصت ها بهاء ميدهد، عدم تمركز بر فرصتها و موضوعات اصلي شركت با توجه به محدوديت منابع، جريمه اش واگذاري ميدان به رقبا است.

چشم انداز بيانيه كلي آن چيزي است كه شركت در آينده ميخواهد باشد و باهدف آفريدن آينده و نه پيش بيني آينده ترسيم ميشود مدل و الگوي به جريان انداختن تصميمات است. چشم انداز بايد واقعي باشد و به مثابه ستاره قطب شمال است و نقش يك نيروي جهت دهنده و يك عامل يكپارچه كننده را بازي مي كند. در صورت اتفاق نظر روي يك چشم انداز سازماني، فرهنگ حمايت از استراتژي هاي سازماني شكل خواهد گرفت و باور مشترك در سازمان ايجاد خواهد شد. چشم انداز تصوير زنده سازمان در آينده است.

/ 2 نظر / 3 بازدید
سعيد موحدي

دوست عزيز با سلام وخسته نباشيد اينجانب تحقيق بسيار کوچکی در خصوص ادبيات برنامه ريزی استراتژيک انجام داده ام که چنانچه تمايل داشته باشيد آن را در اختيار شما قرار می دهم تا در وبلاگ خود بگذاريد. با تشکر - موحدی

mohammad

سلام لطفا آن را در اختيار من بگذار