/ 2 نظر / 44 بازدید
رحيم

سلام ظ فن أوري نوين اءلا عات ظ كنفرانس كيفيت را دطونه برطؤار كنيم ( استقبال )

محمد جواد طواف

سلام، از آشنایی با شما خوشحالم، امیدوارم بتونیم چیز های زیادی از شما یاد بگیریم. ...