مديريت كيفيت -- Quality Management

قدرت عدد ۱۰

سفری در دنيای جاوا از کهکشان راه شيری با فاصله ۱۰ ميليون سال نوری به

دنيای الکترون و پروتون در آزمايشگاهی در فلوريدا

 

http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/powersof10/index.html

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ٦:٠٦ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٢
comment نظرات ()