مديريت كيفيت -- Quality Management

جك ولش

اگر به انسانها شخصيت و فرصت ابراز عقيده  بدهيد ,

پاداش و امكان مشاركت بدهيد ,

رشد خواهند كرد و

انديشه هاي ناب خود را بيرون خواهند ريخت .

 

                                           جك ولش – جنرال الكتريك

+ Gholamreza Hemmatee ; ٥:۳۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٢
comment نظرات ()