مديريت كيفيت -- Quality Management

انديشيدن برای آينده

فردا همواره فرا خواهد رسيد و هميشه با روزهاي ديگر

متفاوت خواهد بود . فردا , حتي بزرگترين شركت ها نيز

در معرض خطر و ريسك هستند , اگر در مورد آينده شان

نينديشيده باشند .

پيتر دراكر - 1964

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٢
comment نظرات ()