مديريت كيفيت -- Quality Management

Too Little Too Late


هميشه بياد داشته باشيم که سرعت تحولات در دنيا و مديريت کسب وکار به حدی است
که اگر ما معماران آينده خود نباشيم ديگران آن را برای ما خواهند ساخت.
اين اصل علاوه بر کسب وکار و دنيای مديريت در خانواده ، جامعه در سطح ملی وجهانی
نيز مصداق دارد.
+ Gholamreza Hemmatee ; ۱:٥٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٢
comment نظرات ()