مديريت كيفيت -- Quality Management

IT MasterPlan استراتژی فناوری اطلاعات

     

    طرح جامع فناوري  اطلاعات

 

   

تعريف طرح جامع فناوري  اطلاعات

نمونه هايي از طرح های جامع فناوري اطلاعات ساير کشورها

پيرامون طرح جامع فناوري اطلاعات اين سايتها را ببينيد

طرح جامع فناوري اطلاعات حمل ونقل وزارت راه و ترابری

 

 

 معماری اطلاعاتي سازمان        

 Enterprise Architecture

   

مفاهيم معماری اطلاعات

      تعريف معماري اطلاعات سازمان

      زمينه پيدايش معماري اطلاعات

      دلايل بكارگيري معماري اطلاعات

      لايه های معماري اطلاعات

      مراحل پروژه معماري اطلاعات در يك سازمان

      دستور كار عملي پروژه در سازمان

 معماری اطلاعات از ديدگاه چند منبع معتبر

 چارچوبهای طراحی معماری اطلاعات

 پيرامون معماري اطلاعات سازماني اين سايتها را ببنيد

+ Gholamreza Hemmatee ; ٥:۱٦ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٢ دی ،۱۳۸۳
comment نظرات ()