مديريت كيفيت -- Quality Management

تعريف کيفيت

كيفيت چيزي است كه مشتري آن را بعنوان خواسته بيان ميكند.

كيفيت يك روش مديريتي است.

کيفيت يک فرآيند به گستره کل سازمان است.

کيفيت يک فرهنگ؛ عادت و اخلاق است.

کيفيت يک مدل ذهنی یا پارادایم است.

کيفيت کوتاهترين جاده با صرف کمترين هزينه برای رسيدن به بهره وری است.
+ Gholamreza Hemmatee ; ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸۱
comment نظرات ()