مديريت كيفيت -- Quality Management

تئو ری در سازمانها

 

به جای آنکه تحجر ، سکون و عقب ماندگی را در سازمانها تئوريزه کنيم ، تئوريسين تحول ، تغيير و نوآوری در سازمانها باشيم.

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱:۱۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٢
comment نظرات ()