مديريت كيفيت -- Quality Management

نشريات معتبر بين المللی مديريت

http://web.mit.edu/smr

   Harvard Business

+ Gholamreza Hemmatee ; ٤:۳٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

دانايی

 

اين شراب کهنه را از نو بنوش

                                            چشمه ای شو از درون خود بجوش

+ Gholamreza Hemmatee ; ۸:۱٩ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٥ آبان ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

توانمند سازی کارکنان

ساعت های آفتابی در سايه بسيارند.

نوری بر توانمنديهای در تاريكی مانده خود و كاركنانتان بيافكنيد و آنها را به كار اندازيد.

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٦ آبان ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

تفکر استراتژيک ، مديريت استراتژيک

http://www.csmintl.com

http://www.strategyclub.com

http://www.smsweb.org

http://www.psc-cfp.gc.ca/research/knowledge/strathink_e.htm

http://horizon.unc.edu/projects/OTH/2-3.asp

مفاهيم برنامه ريزی استراتژيک به زبان ساده

http://www.strategyletter.com/cp_0498/cp_fa.asp

http://smc.persianblog.ir

http://www.behsad.com/Files/ITSP/iTP-case.ppt

http://www.think.ir

+ Gholamreza Hemmatee ; ۳:٢٤ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٥ آبان ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

داشبرد مديريت

داشبرد مديريت ارشد

http://www.iexecutivedashboard.com

Executive Dashboard http://www.tcm.com

+ Gholamreza Hemmatee ; ۳:٢٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳ آبان ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

Fortune 500 پانصد شرکت اول امريکائی

http://en.wikipedia.org/wiki/Fortune_500

Fortune 500 is a ranking of the top 500 United States corporations as measured by gross revenue. The list is compiled and published annually by Fortune magazine. The Forbes 500 on the other hand ranks companies by a balanced mixture of revenues, income, and market capitalization.

As of 2004 the list reads:

+ Gholamreza Hemmatee ; ٥:۳٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

رهبری در سازمانها

http://www.mgmtconcepts.com

http://www.ccl.org

http://www.staff.ncl.ac.uk/peter.andras/charisma.ppt

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ۳:٤٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

مديريت فرهنگ سازمانی

Organisation Culture

http://www.obweb.org

 http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leadob.html

۱   ۲  ۳  ۴  فايل های پاور پوينت

Mergers affect organizational culture

http://www.obmnetwork.com

http://www.cps.usfca.edu/ob/resources

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ٤:۳٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

معماری اطلاعات سازمان

معماري اطلاعات (Information Architecture)

 رهيافتي است براي فراهم آوردن يك چارچوب سازماني براي هماهنگ كردن و همسو سازي كليه فعاليتها و عناصر فناوري اطلاعاتي (IT) در درون يك سازمان

+ Gholamreza Hemmatee ; ٧:۳٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

داشبرد اطلاعات کره زمين

اطلاعات به روز يا به صدم ثانيه !!!!!!!

Earth today

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

مگالينک IT

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شورای عالی اطلاع رسانی

http://www.shci.ir

http://www.irica.com

http://www.isi.org.ir

http://www.dci.ir 

مرکز تحقيقات مخابرات ايران

اخبار فناوری اطلاعات ايران

مديريت فناوري اطلاعات

http://www.itiran.com

www.cio.com

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱:۱۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

سازماندهی کار تيمی

http://www.teamspace.com

Collaboration, Teamwork, and Mentoring

http://www.ravenwerks.com/Teamwork/virtual.htm

کار تيمی - بدون شرح

http://www.cba.uni.edu/frost/OB_Powerpoints/MBA5.pdf

http://www.bradley.edu/ldc/lat.htm

 

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱:٠٦ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

مديريت بر احساسات

http://www.apa.org/journals/emo.html

http://eqi.org

http://www.eiconsortium.org

http://www.7eq.com

http://www.emotionaliq.com

http://www.funderstanding.com/eq.cfm

http://www.eqtoday.com

مديريت بر  احساسات

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

Corporate University - دانشگاه سازمانی

The Corporate University Handbook

Eni Corporate University is the Eni's company engaged in training, development and the sharing of knowledge. The highly innovative, original experience aims at managing the “cycle of knowledge” in a unified manner while emphasising the “distinctive Eni culture”.

Transitioning Your Training Function into a Corporate University

http://www.e-learningcentre.co.uk/eclipse/Resources/corpu.htm

http://www.cestor.it/enti/eni.htm

http://www.corpu.com/services/cu_design.asp

http://www.desai.com

http://www.b-school-net.de/Corporate_University

How a Corporate University Works

+ Gholamreza Hemmatee ; ٢:٢٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

مديريت کيفيت و آمار

آمار علم و عمل توسعه‌ی دانش انسانی از طریق استفاده از داده‌های تجربی است. آمار بر نظریه‌ی آمار مبتنی است که شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی است. در نظریه‌ی آمار، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریه‌ی احتمالات مدل می‌شوند. عمل آماری، شامل برنامه‌ریزی، جمع‌بندی، و تفسیر مشاهدات غیر قطعی است. از آنجا که هدف آمار این است که از داده‌های موجود «بهترین» اطلاعات را تولید کند، بعضی مؤلفین آمار را شاخه‌ای از نظریه‌ی تصمیم‌گیری به شمار می‌آورند.

http://www.sci.org.ir/persia/index.htm

http://www.ieicenter.com/Statistics

http://www.src.ac.ir

http://www.iss.ir

www.statistics.gov.uk

www.statistics.com

http://www.statsoftinc.com/textbook/stathome.html

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱:۳۱ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی

http://www.eng.auburn.edu/~park/cee/index.htm

http://chs3s0.engr.ccny.cuny.edu/rinard/design/materials/twelve.pdf

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٩ مهر ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

طوفان مغزی Brain Storming

http://www.sixhats.com

http://www.edwdebono.com      http://www.brainstorming.org              

    brainstorming  www.innovationtools.com

         طوفان مغزی

http://www.mindtools.com/brainstm.html

http://www.brainstorming.co.uk/tutorials/howtobrainstorm.html

+ Gholamreza Hemmatee ; ٦:۳۳ ‎ب.ظ ; شنبه ٤ مهر ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

حرکت دايناسوری و نگاه قورباغه ای

 بجای اينکه در سازمانها دايناسوری حرکت و قورباغه ای نگاه کنيم ،

 نگاه دايناسوری و عقابی ، ديد هليکوپتری و جالاکی وحرکت قورباغه ای داشته باشيم.

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ٤:٠٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢ مهر ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

ارزيابی عملکرد در سازمانها

http://www.zigonperf.com

http://www.fpm.com

http://www.pmgbenchmarking.com

 

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ۸:۱۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱ مهر ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

مديريت رفتار سازمانی

http://www.obweb.org

نشريه مديريت رفتار سازمانی

Historical Background of Organizational Behavior

Organizational Behavior Management (OBM) Network

+ Gholamreza Hemmatee ; ٧:٤٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱ مهر ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

← صفحه بعد صفحه قبل →