مديريت كيفيت -- Quality Management

کنفرانس های مهم مديريتی

چهارمين كنفرانس بين‌المللي مديريت كيفيت

دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

http://www.iipmc.com

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱:۳۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

استراتژی بقای سازمانها

Building a business case for sustainability

Building a strategic approach to succession planning

+ Gholamreza Hemmatee ; ٧:٤٦ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

برنامه ريزی تعميرات پيشگيرانه

http://www.idcon.com

http://www.maintenanceworld.com

+ Gholamreza Hemmatee ; ۸:۱٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

تجزيه و تحليل مشکلات و تصميم گيری

Quality Function Deployment

http://www.mindtools.com

+ Gholamreza Hemmatee ; ٤:٥٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢ آذر ،۱۳۸۳
comment نظرات ()