مديريت كيفيت -- Quality Management

ERP , BPM

http://www.bpmmag.net

http://www.metagroup.com

http://www.intelligenterp.com

http://bpm.knowledgestorm.com

ERP Integration 

http://www.answerthink.com

http://www.workflow-research.de/Publications

http://www.aiim.org.uk

يادداشت قبلی در همين زمينه

+ Gholamreza Hemmatee ; ۳:٤٧ ‎ب.ظ ; شنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

E-Learning

نرم افزار رايگان پورتال برای آموزش مجازی

دانشگاه مجازی

http://www.elearnspace.org

+ Gholamreza Hemmatee ; ٥:۳٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

نشريات معتبر بين المللی مديريت

http://web.mit.edu/smr

   Harvard Business

+ Gholamreza Hemmatee ; ٤:۳٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

دانايی

 

اين شراب کهنه را از نو بنوش

                                            چشمه ای شو از درون خود بجوش

+ Gholamreza Hemmatee ; ۸:۱٩ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٥ آبان ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

توانمند سازی کارکنان

ساعت های آفتابی در سايه بسيارند.

نوری بر توانمنديهای در تاريكی مانده خود و كاركنانتان بيافكنيد و آنها را به كار اندازيد.

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٦ آبان ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

تفکر استراتژيک ، مديريت استراتژيک

http://www.csmintl.com

http://www.strategyclub.com

http://www.smsweb.org

http://www.psc-cfp.gc.ca/research/knowledge/strathink_e.htm

http://horizon.unc.edu/projects/OTH/2-3.asp

مفاهيم برنامه ريزی استراتژيک به زبان ساده

http://www.strategyletter.com/cp_0498/cp_fa.asp

http://smc.persianblog.ir

http://www.behsad.com/Files/ITSP/iTP-case.ppt

http://www.think.ir

+ Gholamreza Hemmatee ; ۳:٢٤ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٥ آبان ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

داشبرد مديريت

داشبرد مديريت ارشد

http://www.iexecutivedashboard.com

Executive Dashboard http://www.tcm.com

+ Gholamreza Hemmatee ; ۳:٢٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳ آبان ،۱۳۸۳
comment نظرات ()