مديريت كيفيت -- Quality Management

در باره TQM

http://www.deming.org

http://www.sytsma.com/tqmpap.html

http://deming.eng.clemson.edu

http://www.iqd.com

http://www.mazur.net/tqm/tqmterms.htm

http://www.hrzone.com/topics/tqm.html

http://www.thequalityportal.com/tqm.htm

http://www.etqm.net

 

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ۳:٢۱ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

استراتژی و فرآيند

 http://www.qpr.com 

http://www.pbviews.com

http://www.qspp.com/a200111.htm

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ٩:۱۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

مديريت و اندازه گيری عملکرد

 http://www.stratos-sts.com

http://www.mapnp.org/library/org_perf/org_perf.htm

http://www.govexec.com

http://measure.net/index.htm

http://www.dtic.mil/performance/paguide.html

http://www.orau.gov/PBM/handbook

http://www.performanceweb.org

+ Gholamreza Hemmatee ; ۸:٢٩ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

وبلاگ های EPCM و QHSE به روز شدند.

بهترين سايت های مديريت پروژه

مديريت پروژه های بزرگ و استفاده از تکنولوژی اطلاعات 

صنعت ساختمان و استفاده از تکنولوژی اطلاعات 

در باره EPC & EPCM Contracts بيشتر بدانيم

لينک های مفيد در ارتباط با آمادگی در مقابل زلزله

پيش بينی زلزله

+ Gholamreza Hemmatee ; ٤:٢۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

مميزي هاي داخلي سيستم مديريت کيفيت

   8-2-2- مميزي داخلي :         

 

  سازمان بايد مميزي هاي داخلي را در فواصل زماني برنامه ريزي شده به اجرا در آورد تا تعيين نمايد که آيا سيستم مديريت کيفيت:  

        

     الف ) با ترتيبات طرح ريزي شده (به بند 7-1 رجوع شودالزامات اين استاندارد و  الزامات سيستم مديريت کيفيت استقرار يافته به وسيله سازمان انطباق دارد و

 

       ب ) به طور اثربخش اجرا و برقرار نگهداشته مي شود .

 

برنامه مميزي بايد با توجه به وضعيت و اهميت فرآيندها و حوزه هايي كه لازم است مميزي شوند و نيز نتايج مميزي هاي قبلي تهيه شود.

 معيارها، دامنه شمول، دفعات و شيوه هاي مميزي بايد تعيين گردد. نحوه انتخاب مميزان و انجام مميزيها بايد باعث حصول اطمينان از عيني بودن و بي طرف بودن فرايندمميزي گردد.

 مميزان نبايد کار خود را مميزي کنند.

مديريت مسئول حوزه تحت مميزي بايد اطمينان يابد كه اقدامات جهت رفع عدم انطباقهاي تشخيص داده شده و علل آنها بدون تأخير بي مورد، انجام ميگيرد.

 فعاليت هاي پيگيري بايد تصديق اقدامات انجام شده و گزارش دهي نتايج تصديق (به بند 8-5-2 رجوع شود) را شامل گردد

+ Gholamreza Hemmatee ; ٢:٢٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

مميزی سيستم مديريت کيفيت

http://www.irca.org

http://www.rabnet.com

http://www.iqa.org

http://www.internal-auditor.com/QMSindex.htm

 http://www.nqi.ca

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

استراتژی و کيفيت

BSC                                                

BSC ، شاهكاري از كاپلان و نورتن در خدمت كنترل استراتژيك

- كارت ارزيابي متوازن چيست ؟
كارت ارزيابي متوازن يك مفهوم نوين مديريتي مي باشد كه به همه مديران در همه سطوح كمك مي كند تا بتواند فعاليتهاي كليدي خود را پايش و كنترل نمايند. روبرت کاپلان R.KAPLANو ديويد نورتون D.NORTON آفرينندگان اين شاهكار عرصه كنترل استراتژيك به شمار مي روند.

 آنهاپيشنهاد كردند که مديران ، اطلاعاتي در خصوص چهار منظر (Perspective) را در يک کارت جمع آوري نمايند و به تحليل آنها بپردازند. اين چهار منظر عبارتند از:

 منظر مشتري

 منظر فرايندهاي داخلي کسب و کار 

 منظر رشد و نوآوري و يادگيري سازماني 

 منظر مالي

    به عبارت ديگر سازمان به چهار سوال اساسي زير پاسخ مي دهد :

 - مشتريان چگونه به سازمان مي نگرند؟

- سازمان در چه زمينه هايي قابليت اساسي دارد؟

 - آيا سازمان توانايي بهبود و ايجاد ارزش را دارد؟

 - سهام داران چگونه به سازمان مي نگرند؟

روبرت کاپلان و ديويد نورتون در مورد مزاياي كليدي BSC براي سازمان را چنين بر مي شمارند :

 - ايجاد امكان كنترل جامع سازمان از طريق معيارهاي كليدي

- يكپارچگي ميان طرحها ي سازمان

- تقسيم استراتژي به عوامل قابل اندازه گيري در سطح كسب و كار


The Balanced Scorecard Generic Strategy Map Template

+ Gholamreza Hemmatee ; ٦:٥٢ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

موسسات معتبر بين المللی کيفيت

http://qualitypress.asq.org    

QUALITY GURUS

 Joseph M. Juran  انستيتو جوران 

"It is most important that top management be quality-minded. In the absence of sincere manifestation of interest at the top, little will happen below."

http://www.qualitydigest.com

http://www.jsa.or.jp/default_english.asp

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ٧:۳٢ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٥ خرداد ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

کاربرد روانشناسی در محيط کار و مديريت

تئوری مک ليلاند

Need for Achievement نيازبه پيشرفت

 http://www.ou.edu/class/aschwarz/iamt/e6motiv2.ppt

http://changingminds.org/explanations/theories/acquired_needs.htm

 http://www.paed.uni-muenchen.de/~allg2/personen/foersterling/materialien/motivatvorl05.ppt

EUROPEAN NETWORK OF
WORK & ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGISTS

http://allserv.rug.ac.be/~flievens

http://www.fss.uu.nl/eawop 

+ Gholamreza Hemmatee ; ٤:٤٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

وبلاگ های EPCM و QHSE به روز شدند.

زلزله شمال ايران پيش بينی شده بود.

مرتفع ترين پل دنيا - بلند تر از برج ايفل

سد های سنگريزه ای با رويه بتنی Concrete-Faced Rockfill Dams- CFRD

+ Gholamreza Hemmatee ; ٧:٢٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

لينک سازمانهای مرتبط با سيستم مديريت کيفيت

سازمان آسيايی بهره وری

http://www.iqnet-certification.com 

فيديک

بهره وری سبز

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱:۳۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

آگاهی، آمادگی و واکنش سريع در مقابل زلزله ۲

موقعيت تقريبی گسل فعال شده در زلزله بلده 

بهداشت روان در حوادث طبيعی

http://www.iiees.ac.ir/Baladeh/baladeh.html

+ Gholamreza Hemmatee ; ٩:۳۸ ‎ب.ظ ; شنبه ٩ خرداد ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

آگاهی، آمادگی و واکنش سريع در مقابل زلزله

آگاهی، آمادگی و واکنش سريع در مقابل زلزله بسيار جدی است. شايد فردا خيلی دير باشد.

TEHRAN (Reuters) - A strong earthquake hit the city of Sari in northern Iran on Friday, state television reported, and the United States Geological Survey said it had a magnitude of 6.2.

http://www.iris.edu محل دقيق زلزله

راهنمای عملی زنده ماندن در زلزله

منبع ۱

منبع ۲

نقشه گسل های تهران

با زلزله بيشتر آشنا شويم

http://geohaz.org

http://www.iiees.ac.ir

http://www.fema.gov/hazards/earthquakes

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ٦:٥٧ ‎ب.ظ ; جمعه ۸ خرداد ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

وبلاگ های EPCM و QHSE به روز شدند.

تکنيک های ارزيابی و مديريت ريسک و HSE

پنج گام براي استقرار مديريت بهداشت حرفه ای و ايمنی

QHSE چيست؟

كيفيت زندگي و انقلاب ديجيتال

+ Gholamreza Hemmatee ; ٩:٥٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

پاسخگويی اجتماعی سازمانها و شرکتها

Social Accountability 8000 -SA8000

استاندارد پاسخگويی اجتماعی سازمانها با نگاهی فراتر از استاندارد بهداشت شغلی ، ايمنی و محيط زيست به مسايل محيط کار و گروه های ذينفع ميپردازد

- the first auditable, global standard for ethical sourcing driven by CEPAA

Social Accountability International’s SA 8000 standard

 Overview of SA8000, the Global Workplace Standard

SAI’s first social accountability system is SA8000, a tool for retailers, brand companies, suppliers and other organizations to assure just and decent working conditions in the supply chain.SA8000 is a leading workplace standard and verification system because it offers a unique combination of attributes that make it highly credible and efficient:

 ¨A standard that covers all widely-accepted international labor rights (see below for details)

¨Independent, expert verification of compliance – certification of facility compliance by independent, SAI-accredited auditing bodies.SAI accreditation ensures that auditors have the procedures, resources and expertise needed to conduct independent, comprehensive, consistent and in-depth audits.

¨Factory-level management system requirement to foster ongoing compliance and realize gains in productivity, quality and worker recruiting and retention.

¨Involvement by all stakeholders – participation by all key sectors - workers and trade unions, companies, socially responsible investors, nongovernmental organizations and government - in the SA8000 system including the Advisory Board, drafting and revision of the standard and auditing system, conferences, training, and the complaints system

¨Public reporting – SA8000 certified facilities are posted on the SAI website.Companies that join the SA8000 Corporate Involvement Program - Level Two (see below for details) release annual SAI-verified annual progress.

Metting consumer, investor and government concerns – SA8000 Certification and Corporate Involvement Program help consumers, investors and government to identify and support companies assuring labor rights in the supply chain.

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ۸:٠٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٥ خرداد ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

نردبان گذار از داده به خرد Data - Information - Knowledge - Wisdom

نردبان گذار از داده به خرد 

داده (Data) :   

مواد خام براي اطلاعات در فرمت اعداد، حروف، صدا، فيلم ويدئويي، سمبل ومي باشد. داده به تنـهايي كمكي به مديران نمي كنـد و جنگل داده ها امكان گم شـدن و تهـوع اطلاعاتي دارد. وقتي داده هاي يك سازمان قابل بازيابي نباشند ارزشي معادل صفر دارند.

 

اطلاعات (Information) :

اطلاعات جمع ساده و جبري داده ها نيست.

اطلاعات داده هاي پردازش شده مرتبط به هم و معني داري است كه مفيد براي تصميم گيري باشد.

اطلاعات، منجر به تقويت و يا تغيير درك و قضاوت انسان درباره موضوعي مي شود.

اطلاعات، به چه كسي؟، چه چيزي؟، كجا؟، كي؟ مي انديشد.

 

 

دانايی ( Knowledge ):

 

مجموعه سـامان يافته اي از اطلاعات كه ارزش افزوده توليد مي كند به فرآيندها، رويكردها، روش ها و استراتژي مي پردازد، داراي مدل و الگو است، راهنماي عمل فراهم مي كند.

دانايي، فهميدن مدل ها، تئوري ها و الگوها است.

دانايي، به چگونه؟ مي انديشد.

 

 

 

خرد ( Wisdom ) :

 

دانايي + تجربه جمع شده در سازمان يادگيرنده است. به آينده و چشم انداز مي انجامد. قضاوت بين خوب و بد دارد، قابليت حل مشكل دارد، خلق ارزش مي كند.

خرد به "چرا؟" مي انديشد، به اصول پايه و بنيادي، پاراديم و مدل هاي ذهني مي پردازد. انتخاب مي كند كه از كدام دانايي براي نيل به كدام هدف بايد استفاده كرد.

خرد فهميدن اصول است، با يادگيري ارتباط ارگانيك دارد.

 

اصل يادداشت مربوط به سال ۱۳۷۸ است که در سمينار فن آوری اطلاعات ارايه گرديد. همتی -تابستان ۸۳

+ Gholamreza Hemmatee ; ٧:٢۱ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳ خرداد ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

وبلاگ های EPCM و QHSE به روز شدند.

انجمن های تخصصی در صنعت ساختمان

فرآيند مميزی سيستم مديريت کيفيت QMS AUDIT

لينک های اينترنتی مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ایOHS

+ Gholamreza Hemmatee ; ٦:٠٩ ‎ب.ظ ; جمعه ۱ خرداد ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

وبلاگ را به خدمت کسب و کارتان در بياوريد

 يادداشت قبلی در همين مورد 

 وبلاگ به مثابه نجات دهنده مديريت دانايی در سازمانها  جمعه، 25 اردىبهشت، 1383

   ديروز بيل گيتس که يکی از پيشروان آينده نگر  تکنولوژی اطلاعات در دنيا است ، به مديران ارشد سازمانها توصيه کرد از وبلاگ به عنوان يک رسانه ارتباطی رو به گسترش در سازمان استفاده کنند.

Microsoft's Gates Touts Blogging as Business Tool
Thu 20 May, 2004 23:52By Reed Stevenson

REDMOND, Wash. (Reuters) - Microsoft Corp. MSFT.O Chairman Bill Gates often takes the stage to talk about the future of software technology, but on Thursday he also told top corporate executives that Weblogs and the way they are distributed can be used as business communication tools.

"What blogging and these notifications are about is that you make it very easy to communicate," Gates told executives gathered at Microsoft's headquarters for its annual CEO Summit.

+ Gholamreza Hemmatee ; ٥:۱٦ ‎ب.ظ ; جمعه ۱ خرداد ،۱۳۸۳
comment نظرات ()