مديريت كيفيت -- Quality Management

مزاياي استفاده از IT در پروژه هاي مهندسي- تدارك وساخت

-  بستر مناسب تبادل ارتباطات درون و برون سازماني از طريق اينترانت و اكسترانت
- دسترسي لحظه اي به اطلاعات بازار جهاني ، رقبا ،  تامين كنندگان و   اطلاعات كل زنجيره توليد ارزش در جامعه مهندسي
- امكان تصميم گيري توزيع شده جغرافيايي ولي همزمان
- استفاده از   WEB به مثابه زير ساخت اطلاعاتي INFOSTRUCTURE
- بالا رفتن چالاكي سازمان و افزايش سرعت ، دقت و كيفيت سيستم هاي سازماني
- كاهش هزينه هاي مستقيم ،  غير مستقيم ،  پنهان ،  مبادلاتي و معاملاتي (Transaction cost)   
- كم كردن زمان اجراي پروژه تا  15%
- كاهش هزينه هاي كل دوره حيات پروژه تا 30%
-  ارتباطات باكيفيت تر ,روان تر و غني تر اجزاي پروژه و نهادهاي پشتيباني پروژه
-
-  حذف و كاهش محدوديت فاصله و اختلاف زماني حضور ( همزماني ) و سختي رفت و آمدبه پروژه ها
-
-  پايين آمدن هزينه هاي هماهنگي , جلسات ,  هزينه پنهان
-
-  استفاده از زيرساخت ITآماده چند تريليون دلاري كه توسط كشورهاي پيشرفته ايجاد شده است.
-
-  كمك به تشكيل سازمان يادگيرنده و حافظه سازماني براي پروژه هادرسازمان و تبديل دانش مستقردرپروژه ها
    به خرد سازماني
-
-  كمك به يكپارچگي (Integration) اجزاي پروژه ,  كارفرما , پيمانكار ,مشاور,  شريك خارجي , پيمانكاران
    دسته دوم, نصب كننده ها و ....
 
-  امكان كار تيمي جدا از هم ولي باهم توسط نرم افزارهاي كار تيمي (Groupware)
-
-  حضورمجازي از راه دور با توانايي تعامل دوسويه بجاي حضور فيزيكي چهره به چهره
-
-  پياده كردن سيستم مديريت پروژه مبتني بر اطلاعات با استفاده از اينترانت , اكسترانت و  وب سايت پروژه
-
-  در دسترس بودن تمامي افراد و تيم دست اندركار پروژه باتوجه به پارادايم آدرس عصر اطلاعات بجاي آدرس     فيزيكي
-  تشكيل پايگاه اطلاعاتي پروژه ها شامل اطلاعات منابع , رويه ها ,  دستورالعملها, متدها, كدها و استانداردها  
-
-  داشتن داشبرد و كابين خلبان براي سازمان مديريت پروژه براي مانيتورينگ و پايش
-
-
-
  
 
+ Gholamreza Hemmatee ; ٥:٢٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

پارادايم هاي عصر اطلاعات

 جهاني شدن كسب و كار
 شبكه اي شدن سازمانها
 مجازي شدن فرايند كسب و كار
 تحول بنيادي در شيوه انجام كار . از نظر مفهوم كار، زمان ، مكان  365*7*24
 انعطاف پذيري رو به ازدياد
 عدم قطعيت رو به ازدياد
 سرعت بالاي تعامل
 بالا رفتن شتاب تغيير
 تغيير سهم اطلاعات و دانايي در كل ارزش توليد اقتصاد به ساير   عناصر توليد
+ Gholamreza Hemmatee ; ٥:٢٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

همه چيز درباره مشتري

 همه چيز درباره مشتري

 

مشتري مهمترين ناظر بر فعاليت ماست.

او به ما وابسته نيست، ما به او وابسته هستيم.

مشتري در كار ما يك هدف زودگذر نيست، بلكه مشتري هدف و غايت همه اقدامات ماست.

او يك فرد خارجي در سازمان ما محسوب نمي شود، بلكه مشتري جزيي از سازمان ماست.

ما با خدمتي كه به مشتري ارائه مي نماييم به او لطف نمي كنيم، بلكه او از اين طريق فرصتي براي ادامه كار به ما مي دهد و در حق ما لطف مي كند.

ماهاتما گاندي

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

نسبت هاي استراتژيك مديريت زمان

نسبت اشتغال مديران ارشد به كارهاي "مهم و غيرفوري" در مقابل كارهاي "غيرمهم يا فوري"

 

نسبت اشتغال مديران ارشد به كارهاي "فكري و برنامه ريزي" در مقابل اشتغال به كارهاي "اجرايي و عملياتي"

 

 

نسبت اشتغال مديران ارشد به مباحث "بلندمدت و غيرملموس" درمقابل اشتغال به مباحث "كوتاه مدت و ملموس"

+ Gholamreza Hemmatee ; ٦:٠۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

باز هم در باره کيفيت

فرآيند چيزي نيست مگر قدمهاي لازم در تصميم گيري براي اجراي يك كار و تكميل آن

كيفيت يعني شفاف سازي

كارگروهي يعني مشاركت در خلاقيت

بهبود يعني كاهش خطا ها

احترام به آراء و نظرات از اصول اساسي كار گروهي است

كيفيت يعني تحقق شعارها

كيفيت حاصل ارتباط مستمر همه سطوح سازمان است

بهبود كيفيت حاصل نمي شود مگر با همفكري كاركنان

بهبود كيفيت حاصل كار گروهي است

كيفيت تصادفي نيست

كيفيت سرمايه اي است براي همه نسل ها

كيفيت يعني باوركردن خود

+ Gholamreza Hemmatee ; ٥:٠۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٩ امرداد ،۱۳۸٢
comment نظرات ()