مديريت كيفيت -- Quality Management

اقدام اصلاحي و اقدام پيشگيرانه

     

همه مديران تمايل دارند مشكلاتي را كه در سازمان به آن بر ميخورند حل نمايند

اقدام اصلاحي كمي بيشتر از اصلاح و رفع عيب و مشكل است

اقدام اصلاحي فرآيندي است وارد مقوله تحقيق و جستجو در علت ريشه اي مشكل، برنامه ريزي براي رفع مشكل، پياده سازي برنامه رفع مشكل و اطمينان حاصل نمودن از اينكه مشكل رفع شده است يا نه

 

اصلاح فقط رفع مشكل است

اقدام اصلاحي يك فرآيند غيرفعال (Reactive) است كه به عدم انطباق هاي موجود مي پردازد.

اقدام پيشگيرانه يك فرآيند فعال (Proactive) است كه به مشكلات بالقوه اي كه هنوز تبديل به عدم انطباق نشده اند مي پردازد.

 

مراحل اقدام اصلاحي

1-    عدم انطباق را بصورت شفاف اعلام كنيد

2-    علت ريشه اي عدم انطباق را تحقيق كنيد

3-    برنامه رفع عدم انطباق را تهيه نمائيد

4-    برنامه رفع عدم انطباق را اجرا نمائيد

5-    اجراي رفع عدم انطباق را چك نمائيد

6-     اثربخشي رفع عدم انطباق را چك نمائيد

 

 

 

 

  

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱:٠٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٢

سير تحول IT در 55 سال گذشته


اختراع كامپيوتر 1948 ميلادي

اينترنت ( شروع ) 1968 ميلادي

اينترنت ( 5 نقطه ) 1970 ميلادي

اينترنت ( 1000 پايگاه ) 1984 ميلادي

اينترنت ( 10000 پايگاه ) 1987 ميلادي

اينترنت ( 200 ميليون پايگاه ) 2002 ميلادي

تعداد كاربران اينترنت : 840 ميليون نفر در 218 كشور جهان در سپتامبر 2002 ميلادي

پيش بيني تعداد كاربران اينترنت در سال 2005 ميلادي : 2 ميليارد نفر

پيش بيني تعداد كاربران اينترنت در سال 2020 ميلادي : 80 % افراد كره زمينb>
-------------------------------------------------------------------------------
نقش سيستمهاي اطلاعاتي در سازمانها در 50 سال اخير

عصر حسابداري 1960-1950

عصر عملياتي دهه 60

عصر اطلاعات اواخر دهه 70 الي اواسط دهه 80

عصر شبكه اواسط دهه 80

عصر اينترنت اواسط دهه 90
+ Gholamreza Hemmatee ; ٧:٠٦ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٢ تیر ،۱۳۸٢