مديريت كيفيت -- Quality Management

اولين همايش كاربرد IT در صنعت ساختمان

 

همايش :

كاربرد IT در صنعت ساختمان

محل : انجمن شركتهاي ساختماني ايران-تاريخ برگزاري همايش1 / 6 / 82

 

 

 سخنران : مهندس همتي

برگزاركننده :كميسيون تحقيق و توسعه تشكلهاي مهندسي و پيمانكاري

(انجمن شركتهاي ساختماني- انجمن شركتهاي مهندسي و پيمانكاري نفت- گاز و پتروشيمي- انجمن شركتهاي پيمانكار تاسيسات و تجهيزات صنعتي ايران- انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران)


خلاصه ای از سخنرانی :

آقاي مهندس همتي در ابتدا پارادايم هاي عصر اطلاعات را در ارتباط با صنعت ساختمان بشرح زير مطرح كردند :

 جهاني شدن كسب و كار، شبكه اي شدن سازمانها، حذف مرزهاي ملي در كسب و كار، تغيير قواعد بازي و مجازي شدن فرآيند كسب و كار، تحول بنيادي در شيوه انجام كار، ازنظر مفهوم كار،

 

زمان و مكان (365×7×24) يعني تمامي 24 ساعت هفت روز هفته و همه روز سال ، كار سه شيفت بصورت پيوسته در سه قاره روي يك پروژه

انعطاف پذيري رو به ازدياد

عدم قطعيت رو به ازدياد

سرعت بالاي تعامل دوسويه

بالارفتن شتاب تغيير ، مفهوم جديدی به نام سال اينترنتي

و تغيير سهم اطلاعات و دانايي در محل ارزش توليد اقتصادي نسبت به ساير عناصر توليد.

 

ايشان پس از ذكر مثالهايي عملي و كاربردي در موارد فوق به مزاياي استفاده از IT در پروژه های

 مهندسي، تدارك و ساخت  (EPC) به شرح ذيل پرداختند :

-بستر مناسب تبادل ارتباطات درون و برون سازماني از طريق اينترانت و اكسترانت

-دسترسي لحظه اي به اطلاعات بازار جهاني، رقبا، تامين كنندگان و اطلاعات كل زنجيره توليد ارزش در جامعه مهندسي و ساخت

 

-امكان تصميم گيري توزيع شده جغرافيايي ولي همزمان

-استفاده از WEB به مثابه زيرساخت اطلاعاتي INFOSTRUCTURE

-بالارفتن چالاكي سازمان و افزايش سرعت، دقت و كيفيت سيستم هاي سازماني

-كاهش هزينه هاي مستقيم، غيرمستقيم، پنهان، مبادلاتي و معاملاتي (TRANSACTION COST)

-كم كردن زمان اجراي پروژه ها تا 15%

-كاهش هزينه هاي كل دوره حيات پروژه تا 30%

-امكان كار تيمي جدا از هم ولي با هم توسط نرم افزارهاي كار تيمي (GROUPWARE)

 

-حضور مجازي از راه دور با توانايي تعامل دوسويه به جاي حضور فيزيكي و چهره به چهره

 

-پياده كردن سيستم مديريت پروژه مبتني بر اطلاعات با استفاده از اينترانت، اكسترانت و وب سايت پروژه

-در دسترس بودن تمامي افراد و تيم دست اندركار پروژه با توجه به داشتن آدرس عصر اطلاعات (E mail) بجاي آدرس فيزيكي

-تشكيل پايگاه اطلاعاتي پروژه ها شامل اطلاعات منابع ( 6m)، رويه ها، دستورالعمل ها، متدها، كدها و استانداردها

 

-داشتن داشبرد و كابين خلباني براي سازمان مديريت پروژه جهت مانيتورينگ و پايش

در ادامه آقاي مهندس همتي مثالهايي را در رابطه با تشريح موارد فوق مطرح كردند :

يك مفهوم جالب در استفاده از IT در كارهايمان استفاده از Connect بجاي Copy است يعني اينكه در شرايط سنتي ما همواره در حال كپي از يك مدرك يا سابقه براي يك نفر با واحد يا پروژه هستيم و نسخ متعدد از يك مدرك كه معلوم نيست كداميك معتبر است وجود دارد ولي زماني كه از IT در محيط اينترانت شركت صحبت مي كنيم هر مدركي بصورت انواع فايل هاي متن، صدا، فيلم، تصوير، نقشه و … كه باشد هميشه يك نسخه، آخرين ويرايش و آخرين نسخه آن تحت كنترل بوده و فقط در يك محل وجود دارد و همه با اتصال به آن محل نسخه خودشان را تهيه و از آن استفاده مي كنند.اين موضوع امکان پياده کردن سيستم مديريت کيفيت را تسهيل می کند.

همچنين اين امكان وجود دارد كه روي يك پروژه همزمان در سه شيفت متفاوت كاري كه ممکن است  در 3 نقطه دور از هم در جهان وجود داشته باشد، روي يك پروژه و يك سري مدارك انجام بشود.

براي كساني كه با محيط اينترنت آشنايي دارند يادگيري محيط اينترانت بسيار ساده است چون دقيقا" همان محيط است ولي با اين تفاوت كه يك دايره با مرزهاي سازماني دور اين محيط را فراگرفته است يعني يك اينترنت كوچك شده در ابعاد سازمان و فقط با اينترنت اكسپلورر ميتوانيد وارد سازمان بشويد و كسي از بيرون سازمان حق دسترسي ندارد.

يكي از بزرگترين پيچيدگيها در پروژه هاي صنعت ساختمان، گردش اطلاعات و تصميم گيري مبتني بر اطلاعات است كه IT بسيار به رفع و ساده كردن اين پيچيدگي كمك مي كند.

IT همچنين عدم تمركز جغرافيايي ايجاد ميكند و حجم بالای تبادل ارتباطات را ممكن ميسازد، الگوبرداري از قدرت رقابتي رقباي بين المللي را ممكن ميسازد.

وقتي صحبت از وب سايت پروژه و اينترانت شركت كه وب سايتهاي پروژه هايش به آن متصل هستند ميكنيم ، معني آن اين است كه اطلاعات لازم پروژه ها براي كساني كه بايد به آن دسترسي داشته باشند هميشه در دسترس است.

همانطوريكه مستحضر هستيد امروز بجاي 3M يا 5M از 6M صحبت ميكنند. منابع سازمان (6M) (Management, Method, Machinery, Money, Material, Manpower) با محوريت سرمايه هاي انساني است.

در صورت داشتن اينترانت پايگاهاطلاعاتي با قابليت جستجو و فيلتر كردن در دسترس است، نرم افزارهاي كاربردي و عملياتي شركت در دسترس است و … كاركنان و مديران شركت  در پروژه ها يا هرجا که به اينترنت متصل شوند ميتوانند وارد فضاي مجازي شركت باتمام اطلاعات مورد نياز  شوند.

توصيه اي كه به مديران چهار تشكل و مديران محترم شركتها ميتوانم عرض كنم اين است كه بايد شبكه اي كه انجمن انجمن ها را نمايندگي بكند در محيط وب تاسيس كنيم. يعني اينكه تمامي متقاضيان اطلاعات در صنعت ساختمان بايد به يك Gateway يا Portal مركزي دسترسي داشته باشند كه داخل آن 4 تشكل يا هر تعداد تشكل منسجم از صنعت ساختمان حضور دارد و بطور مثال بعد از وارد شدن به سايت تشكل و انجمن شركتهاي تاسيساتي بتوانيم در داخل آن جزئيات شركتها، تامين كنندگان، رزومه افراد و … را داشته باشيم با اينكار ما بطور مجازي تقريبا" تمامي زنجيره و شبكه صنعت ساخت و ساز را ميتوانيم در يك سايت مادر داشته باشيم.

نكته ديگري كه توجه همكاران و مديران عزيز را جلب مي كنم اين است كه بايد محيط را همان محيط عمومي كه در دنيا وجود دارد يعني WEB انتخاب كنيم بعبارت ديگر صحبت از بانكهاي اطلاعاتي، اطلاعات، دايركتوري و هر چيزي كه امروز در دنيا از آنها براي جستجو و بازيابي اطلاعات استفاده مي شود كلا" بصورت Web Based و تحت وب مطـــرح مي شود. توصيه مي كنم همه شركتها، بدون درنگ و فوت وقت حضور در وب و داشتن Web Site و E-Mail انتقال اطلاعات خود را در محيط وب شروع نمايد.

 IT  در عين حال كه يك فرصت استراتژيك است ميتواند درصورت بد استفاده كردن از آن تبديل به تهديد شود.

مثلا" تجربه شركتهاي ايراني نشان داده است كه معمولا"با خريد كامپيوتر و سخت افزار شروع ميكنند نه نرم افزار، سيستم و مغزافزار و به اشتباه، نگاه به استراتژي و فرآيندها معمولا" تئوريك و نظري قلمداد ميشود نتيجه اش هم اين ميشود كه مكانيزه كردن و كامپيوتريزه كردن اشتباهات و فرآيندهاي غلط جاري را استفاده از IT حساب ميكنند.

خطر اينكار اين است كه سرعت اشتباهات و خطا و زيان را افزايش ميدهيم مثل اين است كه جاده اي را انحرافي با پاي پياده ميرويم و با گرفتن خودرو سريعتر از مسير اصلي دور مي شويم.

 

نگاه به تكنولوژي اطلاعات (IT) نبايد بصورت ابزار باشد، IT يك استراتژي كسب و كار است و مسئله اين است كه اگر صنعت ساختمان به اين فن آوري مجهز نشود و تغيير استراتژي در استفاده از IT نداشته باشد، عليرغم اينكه هنوز مزيت قيمت انرژي و دستمزد نيروي انساني داريم و مزيت بومي بودن و … داريم. با اينوصف

 

 بدليل جاماندن از قافله تحولات مديريتي، شركتهاي خارجي خواهند آمد و ارزانتر از ما، سريعتر از

 

 ما و با كيفيت تر از پروژه ها را طرح، تدارك و اجرا خواهند كرد.

اگر به نمونه شركتهاي ژاپني، كره اي و اروپايي درحال استفاده از اينترانت، اكسترانت و وب سايت پروژه ها هستند مراجعه كنيد ملاحظه مي فرمائيد كه چگونه ميتوان كل دست اندركاران يك پروژه و شبكه تامين كنندگان و مشاهدان و پيمانكاران را در يك محيط ديناميك و پويا و با تعامل دوسويه گرد هم آورد.

www.6m-rd.com  سايت 6m

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

كوتاه نوشته هاي مديريتي

 

فرمول شش پي  ( Proper Peior Planning Prevents Poor Performance ) - برنامه ريزي قبلي مانع عملكرد ضعيف ميشود.
 
يكي از بد ترين راه هاي استفاده از وقت آن است كه كاري را كه به هيچ وجه لازم نيست به بهترين وجه انجام دهيم.
 
برنامه ريزي آوردن آينده به زمان حال است تا بتوانيد همين الان كاري براي آن انجام دهيد.
+ Gholamreza Hemmatee ; ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

رهبري در سازمانها

 

رهبر بد  رهبري است كه بگويد كار را من انجام داده ام.

 

            رهبر خوب رهبري است كه بگويد كار را كاركنانش انجام داده اند.

 

                                 رهبر عالي  رهبري است كه كاركنانش بگويند كار را خودمان انجام داده ايم.

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱:۳٤ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

منابع اينترنتی مفيد برای مديريت محيط زيست

http://www.irandoe.org  

 

مديريت محيط زيست - ايزو ۱۴۰۰۰  

 

http://www.bulltek.com

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

منابع اينترنتی مفيد برای مديريت ايمنی و بهداشت شغلی

  

http://www.safetysmart.com

 

http://www.osha.gov 

 

http://www.safetyposter.com/choice  

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

چرخه تغيير در سازمانها

انکار Denial

مقاومت Resistance

اکتشاف Exploration

قبول Acceptance

انجام Doing it

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

فرآيند های سازمان

فرآيند: توالی فعاليتهايی که با توليد خروجی مورد نياز از ورودی های متنوع ايجاد ارزش افزوده می کند.

فرآيند ميتواند گلوبال يا ماکرو  فرآيند اصلی و فرعی يا پشتيبانی باشد.

مثال : فرآيند مديريت منابع انسانی

                  فرآيند برنامه ريزی منابع انسانی

                              فرآيند ارزشيابی عملکرد

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

مديريت فرآيند

مديريت فرآيند چيست؟

 

يك فرآيند كاري، مجموعه وسيعي از فعاليتهاي شركت است كه درگير با هدف نهائي بمنظور توسعه محصول يا خدمت براي مشتري مي باشد. فرآيندهاي كاري نوعاً از نقطه نظر مشتري مورد ارزيابي قرار مي گيرند. براي حصول اطمينان از اداره نمودن فرآيندهاي كاري بطور يكنواخت كه بحد زياد بحراني بوده و حداكثر ارزش افزوده را براي مشتري ايجاد مي كنند اداره كردن فرآيندهاي كليدي براي موفقيت شركت، بحراني است. اما اداره كردن فرآيندها سخت تر از آن چيزي است كه در ابتدا به نظر مي رسد. زيرا اين فرآيندها به تنهائي پايدار نيستند و با يكديگر در تعاملند.

بعنوان مثال، فرآيندهاي كاري مانند فرآيندهاي كليدي، فرآيندهاي پشتيباني و زير فرآيندها به شرح ذيل مي باشند:

 

خريد: حصول اطمينان از مواد اوليه و تجهيزات لازم براي توليد محصول يا خدمت

 

توسعه محصول: طرح ريزي محصول يا خدمات جديد براي مشتريان يا تصحيح محصولات موجود

 

توليد: ايجاد كالا يا خدمات

 

تحويل سفارش: دريافت سفارشات از مشتريان و حصول اطمينان از انجام آنها

 

توزيع: حصول اطمينان از توزيع يكنواخت كالا به مشتريان

 

پشتيباني مشتري: فراهم نمودن زمينه كمك به مشتريان بعد از اينكه آنها محصول يا خدمتي دريافت مي كنند.

 

بمنظور حصول موفقيت در تداوم فرآيندگرائی توجه به نكات كليدي زير حائز اهميت مي باشد:

 

اهداف بايد شفاف و قابل اندازه گيري باشند.

حصول اطمينان از تعهد قوي از طرف مديريت و كاركنان ضروري مي باشد.

پرسنل شما منابع با ارزش اطلاعات هستند.در گير نمودن آنها به ايجاد تعهد و همچنين حصول اطمينان از پذيرش تغييرات كمك مي كند.

انتقال اطلاعات آنچيزي است كه به درگير نمودن پرسنل، تعهد و تنظيم اهداف كمك مي كند.

 

ايجاد يك مدل فرآيندگرا مي تواند خيلي از مشكلاتي را كه از نقطه نظر سازمانهاي سنتي مخفي است حل نمايد. يك مدل فرآيندي براي كمك به همه افراديكه درگير با فرآيندها هستند در جهت درك تصوير كلي از آن قسمتي كه در آن هستند، طراحي مي گردد. ساختن چنين مدلي نياز به كار تيمي دارد. كار تيمي بمنظور حصول اطمينان از اينكه كليه دانش در دسترس، در مدل بكار گرفته مي شود ضروري است. يك مدل پايه مي تواند شامل چيزهائي مثل فعاليتهاي خاص، مراحل انجام فرآيند، وظايف سازماني، اطلاعات و مواد اوليه باشد.مدل مي تواند همچنين شامل يادداشتهائي درباره مشكلات بالقوه در فرآيند كاري، ايده ها براي بهبود و توضيحات ديگر باشد.

 

مستندسازي كيفيت يك قسمت مهم از مديريت فرآيند كاري است. مستند كردن كليه فرآيندها در شركت به انتقال اطلاعات درون سازمان كمك مي كند. بزرگترين چالش در سازمان نگهداري مستندات به روز و در دسترس قراردادن آنها در محلهاي درگير با فرآيندها مي باشد. يك كمك بزرگ بمنظور نگهداري مستندات به روز استفاده از اينترانت شركت است. مستندات يك عنصر بسيار مهم در هر پروژه كيفي مثل ISO 9000/14000 مي باشند.

 

مزاياي فرآيندگرائي

 

بزرگترين مزيت فرآيندگرائي به درك اين نكته است كه چگونه كارها بطور واقعي در سازمان انجام مي شوند و همچنين به آشكار نمودن مشكلات، گلوگاه ها و عدم صلاحيتها كه مي توانند در هر سازمان مخفي بمانند، كمك مي كند.

 

مديريت فرآيند همچنين به موارد ذيل كمك مي كند:

«كاهش تأ خيرات

«كاهش هزينه ها

«بهبود كارآئي داخلي

«بهبود كلي كيفيت

«افزايش رضايتمندي كاركنان و مشتري

 

فرآيندگرائي همچنين به درك بهتر خروجي و هدف نهائي شركت و نقش افراد در آن كمك مي كند. اما مهمترين تفكر اينست كه فرآيندها و خروجي آنها فصل مشترك واقعي با مشتري دارند و نه فقط با وظايف كاركنان سازمان شما. تجزيه تحليل و مدلسازي فرآيندهاي كاري، شما را قادرمي سازد كه سازمان خود را توسعه و اثربخشي و كيفيت كار را بهبود دهيد.

 

با تشکر از آقای مهندس مجيد سامپور ماهانی  

  اسفند ۸۲ - همتی

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

فن‌آوری اطلاعات و سازمان

مقاله ای بسيار با کيفيت از شايان رضا مشاطيان

امروزه در هر سازماني، بحث به کارگيري آي-تي و فن اوري اطلاعات مطرح است. همه جا سخن از سودمندي يا ضروري بودن استفاده از کامپيوتر است و به همين خاطر مديران دائما در گير تصميم‌گيري براي صرف هزينه يا سرمايه‌گذاري براي به کارگيري تکنولوژي در سازمان خود هستند، اما يک سوال همواره پيش رو است: مرز سرمايه‌گذاري در تکنولوژي کجاست؟

ادامه مقاله

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

CIO , CKO , CLO , CSOعناوين مديران عصر اطلاعات و دانايی

انجمن يادگيری سازمانی

 

 WWW.CIO.COM

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱:٤٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

معماری سازمانی

مجموعه ای از مدلهای سازمانی که تشريح کليت سازمان را توسط سيستم مديريت کيفيت بيان ميکند.

معماری سازمانی  ، چشم انداز،   مامور يت ، وظايف و اختيارات ،ا رتباطات ،فرآيند های کاری ، موجوديتهای اطلاعاتی وشبکه های اطلاعاتی را نشان ميدهد.

معماری سازمانی  از پنج لايه ۱-کسب وکار ۲- اطلاعات ۳- سيستمهای اطلاعاتی

۴- داده ها  ۵- تکنولوژی تشکيل شده است.

زاکمن 

+ Gholamreza Hemmatee ; ٥:٠٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

سه مسير بهبود سازمانها

بهبود سيستم مديريت شرکت از سه طريق ميسر است :

۱- از طريق مسئله يابی و حل آنها به شيوه تشکيل تيم حل مسئله

۲- از طريق تجزيه و تحليل فرآيندها

۳- از طريق استراتژی

شرکت های موفق در دنيا از ترکيب موزون و همزمان  هر سه روش فوق استفاده ميکنند.

+ Gholamreza Hemmatee ; ٢:٢٠ ‎ب.ظ ; شنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

همسويی مديريت کيفيت جامع TQM با استاندارد ايزو 9001:2000

 مقاله بسيار خوبی از استاد ارجمند جناب آقای دکتر فرشيد مالک

 در مورد اينکه چرا نبايد فقط به استاندارد ايزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰ اکتفا کنيم و اهتمام مديريت

سازمانها به فراتر از الزامات ايزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰ و پرداختن به ۹۰۰۴:۲۰۰۰  و مدلهای

سرآمدی کسب و کار  و TQMچقدر مهم است.

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ٢:٠۸ ‎ب.ظ ; شنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

مميزی سيستم مديريت کيفيت

www.irca.org 

www.rabnet.com 

www.ukas.com 

+ Gholamreza Hemmatee ; ٦:٠۳ ‎ب.ظ ; شنبه ٢ اسفند ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

8 اصل مديريت كيفيت (Quality management principles )

Quality management principles

Introduction

This document introduces the eight quality management principles on which the quality management system standards of the revised ISO 9000:2000 series are based. These principles can be used by senior management as a framework to guide their organizations towards improved performance. The principles are derived from the collective experience and knowledge of the international experts who participate in ISO Technical Committee ISO/TC 176, Quality management and quality assurance, which is responsible for developing and maintaining the ISO 9000 standards.

 

The eight quality management principles are defined in ISO 9000:2000, Quality management systems – Fundamentals and vocabulary, and in ISO 9004:2000, Quality management systems – Guidelines for performance improvements.

 

This document gives the standardized descriptions of the principles as they appear in ISO 9000:2000 and ISO 9004:2000. In addition, it provides examples of the benefits derived from their use and of actions that managers typically take in applying the principles to improve their organizations' performance.

 

·        Principle 1 – Customer focus

·        Principle 2 – Leadership

·        Principle 3 – Involvement of people

·        Principle 4 – Process approach

·        Principle 5 – System approach to management

·        Principle 6 – Continual improvement

·        Principle 7 – Factual approach to decision making

·        Principle 8 – Mutually beneficial supplier relationships

·        The next step

 

Principle 1 – Customer focus

Organizations depend on their customers and therefore should understand current and future customer needs, should meet customer requirements and strive to exceed customer expectations.

 

Key benefits:

·        Increased revenue and market share obtained through flexible and fast responses to market opportunities.

·        Increased effectiveness in the use of the organization's resources to enhance customer satisfaction.

·        Improved customer loyalty leading to repeat business.

 

Applying the principle of customer focus typically leads to:

·        Researching and understanding customer needs and expectations.

·        Ensuring that the objectives of the organization are linked to customer needs and expectations.

·        Communicating customer needs and expectations throughout the organization.

·        Measuring customer satisfaction and acting on the results.

·        Systematically managing customer relationships.

·        Ensuring a balanced approach between satisfying customers and other interested parties (such as owners, employees, suppliers, financiers, local communities and society as a whole).

 

Principle 2 – Leadership

Leaders establish unity of purpose and direction of the organization. They should create and maintain the internal environment in which people can become fully involved in achieving the organization’s objectives.

 

Key benefits:

·        People will understand and be motivated towards the organization’s goals and objectives.

·        Activities are evaluated, aligned and implemented in a unified way.

·        Miscommunication between levels of an organization will be minimized.

 

Applying the principle of leadership typically leads to:

·        Considering the needs of all interested parties including customers, owners, employees, suppliers, financiers, local communities and society as a whole.

·        Establishing a clear vision of the organization’s future.

·        Setting challenging goals and targets.

·        Creating and sustaining shared values, fairness and ethical role models at all levels of the organization.

·        Establishing trust and eliminating fear.

·        Providing people with the required resources, training and freedom to act with responsibility and accountability.

·        Inspiring, encouraging and recognizing people's contributions.

 

Principle 3 – Involvement of people

People at all levels are the essence of an organization and their full involvement enables their abilities to be used for the organization's benefit.

 

Key benefits:

·        Motivated, committed and involved people within the organization.

·        Innovation and creativity in furthering the organization's objectives.

·        People being accountable for their own performance.

·        People eager to participate in and contribute to continual improvement.

 

Applying the principle of involvement of people typically leads to:

·        People understanding the importance of their contribution and role in the organization.

·        People identifying constraints to their performance.

·        People accepting ownership of problems and their responsibility for solving them.

·        People evaluating their performance against their personal goals and objectives.

·        People actively seeking opportunities to enhance their competence, knowledge and experience.

·        People freely sharing knowledge and experience.

·        People openly discussing problems and issues.

 

Principle 4 – Process approach

A desired result is achieved more efficiently when activities and related resources are managed as a process.

 

Key benefits:

·        Lower costs and shorter cycle times through effective use of resources.

·        Improved, consistent and predictable results.

·        Focused and prioritized improvement opportunities.

 

Applying the principle of process approach typically leads to:

·        Systematically defining the activities necessary to obtain a desired result.

·        Establishing clear responsibility and accountability for managing key activities.

·        Analysing and measuring of the capability of key activities.

·        Identifying the interfaces of key activities within and between the functions of the organization.

·        Focusing on the factors – such as resources, methods, and materials – that will improve key activities of the organization.

·        Evaluating risks, consequences and impacts of activities on customers, suppliers and other interested parties.

 

Principle 5 – System approach to management

Identifying, understanding and managing interrelated processes as a system contributes to the organization's effectiveness and efficiency in achieving its objectives.

 

Key benefits:

·        Integration and alignment of the processes that will best achieve the desired results.

·        Ability to focus effort on the key processes.

·        Providing confidence to interested parties as to the consistency, effectiveness and efficiency of the organization.

 

Applying the principle of system approach to management typically leads to:

·        Structuring a system to achieve the organization's objectives in the most effective and efficient way.

·        Understanding the interdependencies between the processes of the system.

·        Structured approaches that harmonize and integrate processes.

·        Providing a better understanding of the roles and responsibilities necessary for achieving common objectives and thereby reducing cross-functional barriers.

·        Understanding organizational capabilities and establishing resource constraints prior to action.

·        Targeting and defining how specific activities within a system should operate.

·        Continually improving the system through measurement and evaluation.

 

Principle 6 – Continual improvement

Continual improvement of the organization's overall performance should be a permanent objective of the organization.

 

Key benefits:

·        Performance advantage through improved organizational capabilities.

·        Alignment of improvement activities at all levels to an organization's strategic intent.

·        Flexibility to react quickly to opportunities.

 

Applying the principle of continual improvement typically leads to:

·        Employing a consistent organization-wide approach to continual improvement of the organization's performance.

·        Providing people with training in the methods and tools of continual improvement.

·        Making continual improvement of products, processes and systems an objective for every individual in the organization.

·        Establishing goals to guide, and measures to track, continual improvement.

·        Recognizing and acknowledging improvements.

 

Principle 7 – Factual approach to decision making

Effective decisions are based on the analysis of data and information

 

Key benefits:

·        Informed decisions.

·        An increased ability to demonstrate the effectiveness of past decisions through reference to factual records.

·        Increased ability to review, challenge and change opinions and decisions.

 

Applying the principle of factual approach to decision making typically leads to:

·        Ensuring that data and information are sufficiently accurate and reliable.

·        Making data accessible to those who need it.

·        Analysing data and information using valid methods.

·        Making decisions and taking action based on factual analysis, balanced with experience and intuition.

 

Principle 8 – Mutually beneficial supplier relationships

An organization and its suppliers are interdependent and a mutually beneficial relationship enhances the ability of both to create value

 

Key benefits:

·        Increased ability to create value for both parties.

·        Flexibility and speed of joint responses to changing market or customer needs and expectations.

·        Optimization of costs and resources.

 

Applying the principles of mutually beneficial supplier relationships typically leads to:

·        Establishing relationships that balance short-term gains with long-term considerations.

·        Pooling of expertise and resources with partners.

·        Identifying and selecting key suppliers.

·        Clear and open communication.

·        Sharing information and future plans.

·        Establishing joint development and improvement activities.

·        Inspiring, encouraging and recognizing improvements and achievements by suppliers.

 

 نقل از سايت

+ Gholamreza Hemmatee ; ٤:۱٥ ‎ب.ظ ; شنبه ٢ اسفند ،۱۳۸٢
comment نظرات ()