مديريت كيفيت -- Quality Management

اجراي سيستم مديريت كيفيت


اجراي صحيح سيستم مديريت كيفيت منجر به حذف بخش زيادي از كاعذبازيهاي بيهوده و بدون ارزش افزوده شده و در صورت استفاده صحيح از IT پديده كاهش كاغذبازي بشدت افزايش خواهد يافت.
درواقع سيستم مديريت كيفيت به اجراي صحيح تر ساير سيستمهاي مديريتي مانند برنامه ريزي ، IT ، مديريت پروژه و …… كمك خواهد كرد.
اگر در قسمتي مشاهده كنيم كه كاغذبازي بيشتر شده است حتما" در پياده سازي QMS مشكل داريم.

هرچه بيشتر بتوانيم سيستم مديريت كيفيت را مستقر نمائيم، از كارهاي اورژانس كه مثل "خاموش كردن آتش" مي ماند به سمت كارهاي طراحي سيستمي كه جلوگيري از "آتش سوزي" و طراحي "پلكان فرار" و غيره …، ميل خواهيم كرد.

به اين معني كه نسبت كارهايي كه ماهيت "اقدام پيشگيرانه" دارد به نسبت كارهاي با ماهيت "اقدام اصلاحي" دارد بالا خواهد رفت.
اگر شركتها هميشه در بحران و رفع مشكلات روزمره باشند مثل آن است كه بيمارستان ها فقط كار اورژانس داشته باشند. مطب و آزمايشگاه اضافي خواهد بود.
اتفاقا" هنر سيستم مديريت كيفيت شناسايي علل ريشه اي بحرانهاي مديريتي و خلق آينده اي براي سازمان است كه بحران ها قابليت كنترل بالاتري داشته باشند.
+ Gholamreza Hemmatee ; ٢:٥٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

چرا بيل گيتس ثروتمندترين مرد جهان است


گزیده هايي از کتاب راهـي كـه در پيـش اسـت

- مقدمه انقلاب اطلاعاتي
بزودي روزي خواهد رسيد كه قادر خواهيد بود بدون ترك ميز كارتان بسياري از كارها را اداره كنيد. براي نمونه مي توانيد تجارت كنيد، تحصيل كنيد، و به كاوش فرهنگهاي متفاوت بپردازيد. اين ارتباط نقطه آغاز براي ورود به دنياي واسطه اي است. تجربيات و لذات مستقيم، شخصي و بي واسطه هستند و هيچكس به بهانه پيشرفت نميتواند تجربياتي مثل قدم زدن در جنگل، كوهنوردي و … را از شما بگيرد و يا از لذت آنها بكاهد. اما همه تجربيات مستقيم خوشايند و شگفت آور نيستند مثل صف بستن كه براي ما تجربه اي خوشايند بحساب نمي آيد و بواسطه شاهراه اطلاعاتي مي توانيم از تجربيات مستقيم ناخوشايند جلوگيري كنيم. اينك اينترنت منادي و پيشگام اين شاهراه اطلاعاتي است.

2- تفاوت ميان ابزارهاي فيزيكي و اطلاعاتي
بيشتر پيشرفتهاي بشر به واسطه اين حقيقت است كه همواره كسي ابزاري معتبر و قدرتمندتر ابداع كرده است. ابزارهاي فيزيكي به كارها سرعت مي بخشند و آدمي را از كار و كوشش سخت باز ميدارند (مثل گاوآهن و چرخ و بولدوزر) و در ضمن توانائيهاي فيزيكي كاربرانشان را افزايش ميدهد.
ولي ابزارهاي اطلاعاتي برخلاف ابزارهاي فيزيكي كه نيروي ماهيچه اي كاربران را افزايش ميدهند واسطه هاي نماديني هستند كه بيشتر نيروي تفكر و خلاقيت كاربرانشان را افزايش مي دهد. براي مثال مطالعه يك كتاب با تجربه اي واسطه و غيرمستقيم روبرو هستيم. با اينكه خواننده و نويسنده در يك مكان نيستند ولي خواننده از آنچه كه در ذهن نويسنده ميگذرد آگاه ميشود.
امروزه بخش عمده كارها مستلزم تصميم گيري و آگاهي است و در نتيجه ابزارهاي اطلاعاتي كانون تمركز مبتكرين و مخترعين هستند و اين تمركز در آينده به طرز چشمگيري افزايش خواهد يافت.

3- مقايسه چاپ و شاهراه اطلاعاتي
يكي از پديده هاي منحصر به فردي كه به تاريخ ارتباطات تاثير شگرفي برجاي گذاشت و آن را دگرگون ساخت حدود سال 1450 ميلادي بود و هنگامي بود كه يوهان گوتنبرگ حروف چاپ متحرك را اختراع كرد. اين پديده فرهنگ و تمدن غرب را براي هميشه دگرگون ساخت. دوسال طول كشيد تا كار حروف چيني نخستين انجيل گوتنبرگ به پايان برسد ولي پس از آن توانست نسخه هاي زيادي از آن را به چاپ برساند.
با آمدن چاپ همه چيز دگرگون شد و براي نخستين بار، دانش و افكار عمومي و تجربه ها ميتوانستند در قالبي قابل حمل و در دسترس همگان منتقل شوند. كم كم سواد به مهارتي مهم و گرانبها تبديل شد. پيش از اختراع گوتنبرگ تنها 30 هزار جلد كتاب در سرتاسر قاره اروپا وجود داشت، اما تا سال 1500 (يعني 50 سال بعد از اختراع چاپ) بيش از 9 ميليون جلد كتاب منتشر شد.
امروزه نيز شاهراه اطلاعاتي از ريشه و بنياد همانند ماشين چاپ گوتنبرگ در قرون وسطي، فرهنگ و تمدن ما را دگرگون خواهد كرد.

4- عصر اطلاعات چيست ؟
علت ناميدن اعصاري با نامهاي عصر آهن و عصر مفرغ در اين است كه اين دو ماده شيوه زيستن آدميان را در آنموقع تغيير داده اند. براساس نظريه هاي پژوهشگران، در عصر اطلاعات "نبرد آينده كشورها نه بر سر منابع طبيعي بلكه بر سر كنترل و تسلط بر منابع اطلاعاتي است" اما منظور از اطلاعات چيست ؟
چرا اطلاعات كه از بعد مادي قابل لمس نيست ولي روز به روز اهميت بيشتري پيدا ميكند ؟
انقلاب اطلاعات هم اكنون آغاز شده است و قيمت ارتباطات به همان شتاب قيمت سيستمها و محاسبات رايانه اي نزول خواهد كرد و آن هنگامي كه قيمت ارتباطات به اندازه كافي كاهش پيدا كند و با پيشرفتهاي تكنولوژيكي ديگر آميخته شود، شاهراه اطلاعاتي در اختيار همه خواهد بود و درست مثل الكتريسيته به همه جا گسترش خواهد يافت.
بنيادي ترين تفاوت بين اطلاعات امروز و اطلاعات آينده در اين است كه بيشتر آنها رقمي (Digitally) خواهند شد. هم اكنون فهرست كتب كتابخانه ها و خلاصه مقالات مجلات به صورت داده هاي الكترونيكي بر روي ديسكهاي فلاپي و CD ROM ها بررسي و ذخيره ميشوند. امروز همه مطبوعات بصورت الكترونيكي حروف چيني ميشوند و تنها براي سهولت در امر پخش، بر روي كاغذ چاپ ميشوند. اطلاعات الكترونيكي را ميتوان براي هميشه و يا هر مدت دلخواهي در پايگاه داده هاي رايانه أي ذخيره كرد. پايگاه داده ها بانكهاي عظيمي از داده ها هستند كه از طريق سرويسهاي فعال و آماده عمل در دسترس ميباشند و به محض ذخيره شدن اطلاعات رقمي ميتوان با استفاده از يك رايانه شخصي، بلافاصله آنها را فراخواني، مقايسه، و بازسازي كرد.

5- انقلاب محتوا :
بيش از 500 سال حجم بزرگي از دانش بشري و اطلاعات آدمي به صورت اسناد و مدارك كاغذي ذخيره و نگهداري شده است و هنگامي كه سخن از سند به ميان مي آيد احتمالا" برگهاي كاغذ به ذهن متبادر ميشوند. ولي نقل و انتقال اسناد كاغذي دشوار است و محدوديت هاي فراوان دارد. اسناد الكترونيكي پرمحتوا بر روي شاهراه اطلاعاتي قادر به انجام كارهائي خواهند بود كه از عهده هيچ تكه كاغذي بر نمي آيد و پخش اين اسناد بطرز چشمگيري ارزان و آسان خواهد بود. البته اين جايگزيني به سرعت نيست و زمان ميخواهد. كتاب و مجله هنوز نسبت به همتاي رقمي اش داراي مزاياي فراواني است. شما براي خواندن يك سند رقمي به يك ابزار اطلاعاتي مثل رايانه شخصي نياز داريد و حداقل تا دهه آينده مطالعه يك سند پياپي و طولاني روي صفحه نمايش رايانه، مانند مطالعه آن از روي كاغذ راحت نيست.
گذار از كتاب كاغذي به كتاب الكترونيكي تنها مرحله پاياني روندي است كه از هم اكنون آغاز شده است و در اين گذار ما مجبوريم بر معناي فعلي واژگان، نويسنده، ناشر، اداره، كلاس درس، و كتاب درسي تجديد نظر كنيم.
در ضمن جاسازي اطلاعات مكتوب بسيار دشوار است و پيداكردن بهترين اطلاعات درباره موضوعي ويژه تقريبا" غيرممكن است. براي گردآوري اطلاعاتي كه ميتوانيد پيدا كنيد بايد زمان زيادي صرف كنيد. ولي در مورد اسناد الكترونيكي بدين صورت نيست و قابليت بالائي در امكان انتخاب و جستجوي موضوعي به ما ميدهد.
از سوي ديگر در هنگام خريد كتاب كاغذي مقدار زيادي از بهاي كتاب بابت تهيه و پخش آن است. بايد درختان را قطع كرد، به شكل خمير در آورد و به كاغذ تبديل كرد و سپس كتاب مورد نظر بايد چاپ و صحافي شود. بيشتر ناشران روي چاپ نخست سرمايه گذاري كلان مي كنند. و آنچه در اين ميان براي ناشران مشكل آفرين است ريسك مالي چنين كاري است به اين معنا كه ممكن است هرگز همه نسخه ها فروش نرود و حتي درصورت فروش هم زمان زيادي براي برگشت سرمايه مورد نياز است. ولي براي شاهراه اطلاعاتي چنين دردسرهايي بيمورد است و با گذاشتن فقط يك نسخه از آن ميتوان امكان خواندن آن را به همه داد و ديگر ريسك سرمايه گذاري نداريم.

6- پيامدهاي شغلي
در طي دهه آينده مشاغل در سراسر جهان دگرگون خواهد شد و پهنه تجارت جهاني به كلي تغيير شكل خواهد داد. كار با نرم افزارها آسان تر خواهد شد و شركتها شبكه هايي را كه نه تنها در دسترس همه كارمندان بلكه با دنياي تهيه كنندگان، مشاوران، و مشتريان هم درارتباط باشند را مبناي سيستم عصبي سازمانشان قرار خواهند داد. نتيجه اين امر به شركتهاي كارآمدتر و كوچكتر منجر خواهد شد. بسياري از شركتهاي تجاري به تمركز زدائي دست خواهند زد و فعاليتهايشان را پراكنده خواهند كرد.
با همه اين احوالات كامپيوتر برخلاف انتظار مردم يك نوشداروي جهاني معجزه آسا نيست. اگر مديري بگويد كه بهتر است يك كامپيوتر بخرم چون دارم ضرر مي كنم، به او بايد گفته شود كه پيش از سرمايه گذاري راهبردش را مورد بازنگري قرار دهد.
قانون نخست اين است كه اتوماسيون اعمال شده در يك شركت كارآمد، بازده اش را افزايش ميدهد. دومين قانون اين است كه اين اتوماسيون اعمال شده در يك بنگاه ضررده، بازده را كاهش ميدهد. مديران همه شركتها، پيش از اقدام سريع براي تهيه و خريد جديدترين و كاملترين تجهيزات براي هر يك از كارمندانشان نخست يك گام به عقب برگردند و به اين مطالب فكر كنند :

v كه تمايل دارند شركتشان چگونه كار كند ؟
v فرآيندهاي بنيادي و ضروري و پايگاه داده هاي كليدي چيست ؟
v ايده آل ترين شرايط براي انتقال اطلاعات چيست ؟

+ Gholamreza Hemmatee ; ٢:٠٥ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

Too Little Too Late


هميشه بياد داشته باشيم که سرعت تحولات در دنيا و مديريت کسب وکار به حدی است
که اگر ما معماران آينده خود نباشيم ديگران آن را برای ما خواهند ساخت.
اين اصل علاوه بر کسب وکار و دنيای مديريت در خانواده ، جامعه در سطح ملی وجهانی
نيز مصداق دارد.
+ Gholamreza Hemmatee ; ۱:٥٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

نکاتي در ارتباط با مديريت کيفيت استراتژيک


رويكرد سيستماتيك، كل نگر، برنامه گرا، متكي به روشهاي علمي در كنار تجربيات
- رويكرد سيستماتيك (سازمان يافته انديشيدن، نظام يافته اجرا كردن و سيستميك ديدن كل مجموعه، روابط بين اجزاء و تعاملات با محيط)
- گرايش به برنامه داشتن و دوري از روزمرگي
- تقويت جدي شناخت و كاربرد روشهاي علمي و دستاوردهاي دانش بشري در كنار تجربيات موجود در سازمان، بويژه در حوزه مسائل مديريت، و اجتناب از اختراع مجدد چرخ

آينده نگري و اتكاء به اطلاعات
- آينده نگري
- ارزش گذاشتن به اطلاعات، تصميم گيري مبتني بر اطلاعات، وايجاد حداكثر امكان دسترسي به اطلاعات در سازمان

بالابردن قدرت تمركز سازمان، به ويژه متمركز كردن سازمان روي قابليتهاي محوري و فعاليتهاي با ارزش افزوده بالا- شناسائي و تعيين قابليتهاي محوري موجود و مطلوب، و بخشهاي داراي ارزش افزوده بالفعل يا بالقوه بالا، تمركز سازمان در خدمت آنها و سعي در خريد ساير خدمات
- تقويت قدرت تمركز بر اهداف، داشتن اولويتهاي برگزيده، جهت گيري در رشته ها و حوزه هاي خاص و تخصصي

مديريت مشاركتي و تقويت احساس هويت جمعي
- مديريت مشاركتي
- تقويت احساس هويت جمعي، روحيه كار گروهي و مشاركت جمعي (Team Spirit)

حرفه اي گرائي و كار با افراد و سازمانهاي حرفه اي
- حرفه اي گرائي و كار با آدمها و سازمانهاي حرفه اي

+ Gholamreza Hemmatee ; ٦:۳٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

مشاوره مديريت در عصر اطلاعات و دانايي

با ورود به دوران اقتصاد اطلاعاتي، خدمات مشاوره مديريت مانند ساير حوزه هاي خدماتي تاثيرات ناشي از تغيير پارادايم عصر اينترنت را تجربه مي كند.

در اين حوزه خدمات ارائه شده غيرملموس ( Intangible) بوده و سهم دانايي و خرد از كل ارزش توليدي نسبت به ساير عوامل توليد بالاتر است.

در كلان اقتصاد جهاني نيز ملاحظه مي كنيم كه 70% توليد ناخالص داخلي ( GDP) بيست كشور اول توسعه يافته جهان را خدمات كه به معني اطلاعات، دانايي و مديريت است، تشكيل داده است.

از مشخصه هاي اين عصر اين است كه تعريف دانش، دانشمند و بيسواد با عصرهاي گذشته تفاوت ماهوي پيدا كرده است براساس تعريف يونسكو در پايان سال 2001 سواد از حداقل يك مدرك كارشناسي + زبان انگليسي + تكنولوژي اطلاعات ( IT ) شروع ميشود !!

روندهاي اصلي كسب و كار مانند جهاني شدن، شبكه أي شدن، تكنولوژي اطلاعات، مجازي شدن، دانش پايه أي شدن كارها ( Knowledge Intencive ) و پارادايم E
( E-Consulting , E-Government , Netizen , E-learning , E-Business , … ) اثرات قابل توجهي روي ماهيت خدمات مشاوره مديريت گذاشته است و در مجموع ابعاد حركات استراتژيك تفاوت كرده است.
نگاهــي بـــه شركتهاي تــراز اول مشاوره مديريت مانند مكنــزي www.Mckinsey.com بوستون www.bcg.comو ارنست يانگ www.ey.com نشان ميدهد كه در اقتصاد ديجيتالي، نوآوري و كسب مزيت رقابتي در عرصه خدمات مشاوره نيز كاملا" دچار تحول استراتژيك شده است.

شــركتهاي فـــوق با گردش مــالي ســـاليانه بيــش از دو ميليـــارد دلار بـــا بكـــارگيري كامل تكنـــولوژي اطلاعات از طــريق سازمانهاي شبكه أي ( Network Organization ) و سازمانهاي مجازي ( Virtual Organization ) مدل جديدي از خدمات مشاوره مديريت را در سطح جهان ارائه داده اند.

شركتهاي مشاوره مديريت موجود در ايران قابليت كار با قواعد جديد بازي در عصر اطلاعات و دانايي را دارا نيستند.

ميزان آمادگي براي ورود به عصر اطلاعات، ميزان استفاده از اينترنت و حضور در وب كه سازمان ملل با شاخص E-Readiness اندازه گيري مي كند شركتهاي ايراني را در نزديك به انتهاي جدول رده بندي كشورها قرار داده است.

عليرغم حضور ۷۰۰ ميليون سايت اينترنتي و ۳ ميليارد صفحه اينترنتي در دنيا، در شركتهاي ايراني هنوز شاهد بخل اطلاعاتي هستيم، البته همين شركتها بويژه در بخش خصوصي فرسنگها جلوتر از استراتژيست ها و سياست گذاران دولتي هستند.

در حال حاضر در شكاف ديجيتالي ( Digital Divide ) موجود در دنيا شركتهاي مشاوره مديريت ايراني با شركتهاي نظيرشان در فنلاند، نروژ، كانادا، استراليا، انگليس، امريكا و … كه بالاي ۸۰ درصد حضور و ميزان استفاده در اينترنت دارند، فاصله فاحشي پيدا كرده اند.
استفاده از اينترنت و ميزان حضور در وب در ايران زير يك درصد است !!
--------------------------------------------------------------------------------------------------

اين مقاله در ارديبهشت ۸۱ در نشريه مشاور مديريت چاپ شده است
مهندس همتی hemmatee@yahoo.com
+ Gholamreza Hemmatee ; ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

سازمانهای شبدری
1- هسته متخصص :
- تركيبي از متخصصان، تكنسينها، و مديران صاحب صلاحيت.
- كساني هستند كه براي سازمان ضروري اند. آنها حامل دانش سازماني هستند كه سازمان را از همتايانش متمايز ميكند. اگر آنها را از دست بدهيد سازمان را از دست داده ايد.
- سازمانها با دادن سكه هاي طلا، حقوقهاي بالا، منافع حاشيه اي، و اتومبيلهاي آلماني، آنها را بيش از پيش به خود نزديك ميكنند. در عوض سازمان از آنها انتظار دارد كه به سختي و طي ساعتهاي طولاني كار كنند، و تعهد و انعطاف پذيري داشته باشند.
- خود را نوعي شريك شركت ميدانند، و ميخواهند به آنها به چشم همكار نگاه كنند و نه زيردست.

2- پيمانكاراني كه با سازمان قرارداد مي بندند :
- همه كارهاي غيراساسي، ا زطريق عهد قرارداد به كساني واگذار ميشود كه در آن به نوعي تخصص رسيده اند و به لحاظ نظري بايد بتوانند آن را بهتر و با هزينه هاي كمتر انجام دهند.
- اين گروه هم از افراد و هم از سازمانها تشكيل شده اند.
سازمانها، هرچند معمولا" كوچكتر از سازمان اصلي هستند، اما شبدرها، هسته ها و پيمانكاران فرعي خاص خود را دارند.
افراد از كاركنان متخصص يا تكنسينهاي مستقل تشكيل ميشوند كه بسياري از آنها در گذشته از مستخدمان سازمان اصلي بوده اند و نقش خود را در هسته اصلي ايفا كرده اند، و يا ترجيح داده اند كه كاركن مستقل باشند.

3-نيروي كار انعطاف پذير يا كليه كارگران پاره وقت و موقتي :
- افرادي است كه از آنها انتظار چنداني نميرود و پاداش چنداني نيز دريافت نمي كنند.
- آنها بيشتر به يك شغل و گروه كاري متعهدند تا به مقام يا سازمان.
- هيچگاه تعهد يا بلندپروازي كاركنان هسته أي را نخواهند داشت، آنچه آنها خواهانش هستند دريافت حقوق و برخورداري از شرايطي آبرومندانه و برخورد مناسب و همراهاني خوب است.


منبع : چارلز هندي، عصر سنت گريزي، ترجمه عباس مخبر ، ص ص 108-94


+ Gholamreza Hemmatee ; ٢:٤٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

ارزشها و فلسفه بنيادی سازمانها


- اصول اعتقادي ديرپا و اساسي يك سازمان هستند
- ارزشها داراي اهميت ذاتي براي افراد درون سازمان هستند
- ارزشها اصولي هستند كه سازمان وقتي در موقعيتهاي خاص رقابتي قرار ميگيرد همچنان به آنها وفادار خواهد بود
- اصول و مباني كه براساس آنها تصميم گرفته و عمل مي نمائيم
- بيانيه كارهايي كه ميخواهيم انجام بدهيم
- فلسفه و ايدئولوژي بنيادي را با درون نگري كشف مي كنيد
فلسفه بنيادي بايد اصيل باشد، نميتوانيد آن را بسازيد.
- شما براي چه هستيد و چرا وجود داريد
- در شركت هر چيزي غير از ايدئولوژي بنيادي را ميتوان تغيير داد
- " اگر كاري بنيادي نيست، تغييرش دهيد"
- ارزشهاي موسسه بايدها و نبايدهاي اخلاقي را مشخص ميكند
- ايدئولوژي بنيادي، سازمان را درطول زمان، يكپارچه نگه ميدارد
- شركتهاي موفق دنيا داراي ارزشهاي بنيادي و هدفهاي بنيادي هستند كه برغم دگرگوني بي پايان استراتژيها و شيوه هاي كاريشان براي همسويي با جهان متغير، همواره ثابت ميمانند.
+ Gholamreza Hemmatee ; ٢:٤۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

Balanced Scorecard کارت امتيازی متوازن

کارت امتيازی متوازن یک سیستم اندازه گیری است که استراتژی های سازمان را به اهداف عملی تبدیل میکند و از چهار بعد مالی ، مشتریان ، فرآیندهای درونی کسب و کار و یادگیری
و رشد
، عملکرد های سازمان را تصویر میکند.
در واقع Cockpit یا داشبرد خلبانی سازمان خواهد بود.

Balanced Scorecard


The Balanced Scorecard Institute


يك لينك بسيار خوب براي منابع انسانيbusiness performance
+ Gholamreza Hemmatee ; ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

تغيير يا مرگ سازمانها

در دنيای رقابتی امروز فقط دو راه پيش پای سازمانها قرار دارد.

۱- همواره بطور خلاق تغيير کنند.

۲- بازی را به آنهايی که فرصتهای استراتژيک را زودتر تشخيص داده و تغيير کرده اند ، واگذار کنند.

مکانيزم تغيير در سيستم مديريت کيفيت از طريق بازنگری مديريت ، مميزی ، اقدام اصلاحی ،
اقدام پيشگيرانه و ... ديده شده است.
+ Gholamreza Hemmatee ; ۳:٢۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

Communication ، Collaboration ، Coordination


امروزه پارادايم 2C يعني Command & Control در مديريت پروژه ها جايش را به پارادايم 3C يعني Communication ، Collaboration ، Coordination داده است.
اين تحول در اثر استفاده صحيح از IT امكان پذير شده است.

يك پروژه بزرگ كه در عمل استفاده كاربردي از IT را ميسر ساخته است.


+ Gholamreza Hemmatee ; ۳:۳٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

رياضيات مديريتی


6 = 2 + 2
8 = 2 - 6

با استفاده از خاصيت سينرژی کل ارزش افزوده ۲ + ۲ بايد بيشتر از جمع جبری آنها باشد.

با همين استدلال با حذف قسمتهای دارای ارزش افزوده کم يا صفر نتيجه کسر ۲ - ۶ به
۸ تبديل خواهد شد.
+ Gholamreza Hemmatee ; ٤:٠٧ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

سادگی و پيچيدگی


KISS : Keep It Short and Simple

در مواجهه با كارها از ساده به پيچيده و از كوچك به بزرگ حركت كنيد.
+ Gholamreza Hemmatee ; ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

در باره ايمنی ، بهداشت و محيط زيست HSE


Institution of Occupational Safety and Health IOSHsafestartup


Health and Safety ExecutiveEuropean Agency for Safety and Health at Work
+ Gholamreza Hemmatee ; ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ ; شنبه ٩ فروردین ،۱۳۸٢
comment نظرات ()