مديريت كيفيت -- Quality Management

تعريف کيفيت

كيفيت چيزي است كه مشتري آن را بعنوان خواسته بيان ميكند.

كيفيت يك روش مديريتي است.

کيفيت يک فرآيند به گستره کل سازمان است.

کيفيت يک فرهنگ؛ عادت و اخلاق است.

کيفيت يک مدل ذهنی یا پارادایم است.

کيفيت کوتاهترين جاده با صرف کمترين هزينه برای رسيدن به بهره وری است.
+ Gholamreza Hemmatee ; ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸۱
comment نظرات ()

مديريت کيفيت

از امروز راجع به مديريت کيفيت مطلب خواهم نوشت و لينک های مفيد را معرفی خواهم کرد.

برای شروع فعلا سری به سايت سومين كنفرانس بين المللي مديريت كيفيت بزنيد.

+ Gholamreza Hemmatee ; ٤:۳۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸۱
comment نظرات ()